TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ nhóm lao động tự do cư trú hợp pháp trên địa bàn; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động từ ngày 1/5 – 31/12/2021, với mức 1,5 triệu đồng theo hình thức chi trả trực tiếp…

Báo Lao Động đưa tin, ngày 21/7, chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 3642/QĐ-UBND).

Cụ thể, lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần. Phương thức chi trả theo hình thức trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

Về đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ bao gồm: các nhóm người lao động, người sử dụng lao động thuộc diện được hỗ trợ, nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản của UBND thành phố.

Nhóm lao động tự do khác được hỗ trợ là người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Theo Tuổi Trẻ, lao động tự do lập hồ sơ gửi đến UB cấp xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hằng tháng. Tuy nhiên, người dân chưa nhận được tiền ngay, UB cấp huyện phải phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và sau đó mới giao UB cấp xã chi trả trong 2 ngày làm việc.

Có thể bạn quan tâm: