Sẽ có khoảng 1,8 triệu học sinh chịu tác động của mức học phí mới năm học 2018 – 2019 với mức tăng không vượt quá 2% thu nhập người dân.

Hà Nội có 2.641 trường học với khoảng 1,8 triệu học sinh. Việc tăng học phí với số học sinh như trên được lý giải để cải cách tiền lương và chi cho giáo dục hàng nămTheo Dân Trí, .

Việc tăng học phí có 3 nguyên tắc: phù hợp đời sống và thu nhập của người dân; phù hợp khung học phí của Nghị định 86; các đối tượng chính sách miễn giảm được đảm bảo.

Ông Nguyễn Viết Cẩn – Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, học phí của Hà Nội là không cao, còn thấp hơn so với nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu vực sông Hồng. Mức tăng được đề xuất không vượt quá 2% thu nhập người dân.

Theo Kinh Tế Đô Thị, học phí năm nay tại thành thị là 155.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 45.000 đồng với với năm học trước); học sinh nông thôn 75.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 20.000 đồng); học sinh miền núi 19.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 5.000 đồng).

Toàn bộ số học phí sẽ được dùng để phục vụ giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất các trường (chiếm 60%) và cải cách tiền lương (chiếm 40%).

Học phí giáo dục đại trà cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập của Hà Nội được điều chỉnh tăng dần.

Đến năm học 2020 -2021, mức học phí của Hà Nội sẽ đạt mức cao nhất trong khung học phí quy định tại Nghị định 86 đối với vùng thành thị là 300.000 đồng và nông thôn là 120.000 đồng. Học phí các xã miền núi của thành phố bằng 50% mức cao nhất trong khung, là 30.000 đồng.

Khôi Minh