NXB Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. So với bộ sách hiện hành, giá sách giáo khoa (SGK) mới tăng gấp 3,56 lần.

Theo đó, với SGK lớp 2 , bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” 10 cuốn có giá 186.000 đồng/bộ.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” cũng 10 cuốn có giá 179.000 đồng/bộ.

SGK tiếng Anh có Tiếng Anh giá 52.000 đồng và Tiếng Anh Family and Friends giá 79.000 đồng.

Tính tổng cộng, bộ SGK lớp 2 mới có giá từ 310.000 đến 317.000 đồng/bộ, cao gấp 3 lần so với giá SGK lớp 2 hiện hành (100.800 đồng/bộ).

Bộ SGK lớp 6 có giá từ 399.000 đến 410.000 đồng/bộ (đã bao gồm 3 cuốn sách tiếng Anh).

Trong khi đó, với SGK lớp 6, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” 13 cuốn có giá 245.000 đồng/bộ.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” có giá 234.000 đồng/bộ 12 cuốn. SGK tiếng Anh gồm Tiếng Anh tập 1 giá 38.000 đồng và Tiếng Anh tập 2 giá 38.000 đồng, Tiếng Anh Friends Plus giá 89.000 đồng.

Như vậy, bộ SGK lớp 6 mới có giá từ 399.000 đến 410.000 đồng/bộ (đã bao gồm 3 cuốn sách tiếng Anh) cao gấp 3,56 lần so với giá sách giáo khoa lớp 2 hiện hành (115.000 đồng/bộ).

Có thể bạn quan tâm: