Từ 23/4, các quận huyện khác Hà Nội (trừ huyện Mê Linh và Thường Tín) dừng cách ly xã hội, nhiều hoạt động kinh tế xã hội được khôi phục. TP. HCM, chuyển sang giai đoạn thực hiện chỉ thị 15.

Báo Dân Sinh cho biết, ngày 27/3/2020, Thủ tướng đã ký Chỉ thị 15/CT-TTg – Chỉ thị Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Trong khi đó chỉ cách 4 ngày, Chỉ thị 16/CT-TTg – Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 được Thủ tướng ký ban hành ngày 31/3/2020 nhưng mức độ, yêu cầu khác với Chỉ thị 15.

Dưới đây là các điểm khác nhau giữa Chỉ thị 15 và 16, theo báo VnExpress:

Chỉ thị 15 ban hành ngày 27/3, không yêu cầu cách ly xã hội, cụ thể:

 • Yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người;
 • Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng;
 • Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện;
 • Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.
 • Các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự phải dừng.
 • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, phải tạm dừng hoạt động.
 • Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có thẩm quyền quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa. 

Chỉ thị 16 ban hành ngày 31/3, yêu cầu cách ly xã hội trên toàn quốc, cụ thể:

 • Mọi người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu;
 • Hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (những nơi không bị đóng cửa, dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác.
 • Mọi người dân phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp;
 • Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.