Hỏi: Năm nay dịp lễ 2/9 trùng với ngày Chủ nhật, vậy xin hỏi nếu tôi đi làm vào ngày hôm đó thì sẽ được hưởng mức lương như thế nào? (Trần Hiền, Bắc Ninh).

Trả lời:

Theo quy định của Bộ Luật Lao động, dịp lễ Quốc khánh, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày là ngày 2/9 hàng năm.

Ngày Quốc khánh năm nay rơi vào Chủ nhật, theo Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp, tức là ngày 3/9.

Căn cứ vào Điều 97, Bộ Luật lao động 2012, người lao động làm thêm giờ sẽ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

– Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

– Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%.

– Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ngoài ra, trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Tổng Hợp