Đề xuất quy định diện tích bình quân về chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ tối thiểu phải đạt 8m2 sàn/người, tuy nhiên dự luật này có nhiều thành viên Quốc hội không đồng ý vì nó ảnh hưởng đến quyền tự do cư trú, tạo ra sự phân biệt đối xử, bất bình đẳng giữa các công dân.

Thanh Niên đưa tin, về chỉnh lý luật Cư trú (sửa đổi) tại hội nghị đại biểu (ĐB) Quốc hội chuyên trách ngày 4/9, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua thảo luận, nhiều ý kiến nhất trí với việc giao HĐND cấp tỉnh quy định mức diện tích bình quân về chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ làm điều kiện đăng ký thường trú nhưng tối thiểu phải đạt 8m2 sàn/người.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định như vậy sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử trong thực hiện quyền cư trú của người dân giữa các địa phương và chưa thật sự phù hợp với nguyên tắc quyền tự do cư trú.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định vẫn giao HĐND cấp tỉnh quy định mức diện tích bình quân về chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Tuy nhiên, nhiều ĐB không tán thành với quy định mới này. Theo ĐB Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang), việc quy định mức tối thiểu sẽ dẫn đến tình trạng các HĐND quy định mức tối thiểu lớn hơn. Như vậy, mặc dù đạt tiêu chuẩn quốc gia (mức 8m2 sàn/người), nhưng lại không đạt tiêu chuẩn địa phương. Từ đó, quy định của địa phương sẽ giới hạn quyền tự do cư trú của cư dân được quy định trong luật. Đó là chưa kể mỗi địa phương quy định khác nhau thì sẽ không công bằng. “Đề nghị phải quy định thống nhất trên toàn quốc, không giao cho HĐND cấp tỉnh tự đặt diện tích tối thiểu của địa phương mình”, ĐB Lâm nêu.

Còn đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, không nên quy định cứng điều kiện diện tích nhà ở đạt tối thiểu 8m2 sàn mỗi người, vì trong tương lai, điều kiện nhà ở sẽ khác. “Dự luật nên giao cho Chính phủ quy định điều kiện này”, đại biểu Hòa nói.

Về quy định mức tối thiểu không dưới 8m2 sàn/người, theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, là để bảo đảm điều kiện sống và phù hợp với điều kiện của đa số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngọc cho rằng không nên bổ sung quy định tiêu chí về thời gian tạm trú nhất định tại địa bàn là điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

“Điều kiện về thời gian tạm trú là quy định hiện hành, chỉ áp dụng đối với các thành phố trực thuộc trung ương. Đây là rào cản để công dân đang sinh sống tại các thành phố trực thuộc trung ương khó đăng ký thường trú vào các đô thị này và quy định này tạo ra sự phân biệt đối xử, bất bình đẳng giữa các công dân” – Thứ trưởng Ngọc lập luận, theo báo CAND.