Ngày 15/7, Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ tỉnh Kon Tum đã thông tin rộng rãi về việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2009-2016 và 2016-2020).

Theo báo Người Lao Động, Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ tỉnh Kon Tum cũng đề nghị kỷ luật đối với ông Hoàng Văn Phước, nguyên tỉnh uỷ viên, nguyên viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum giai đoạn từ tháng 1/2009 đến tháng 9/2016; ông Phan Minh Cự, Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng VKSND giai đoạn từ tháng 2/2017 đến thời điểm kiểm tra. 

Theo UBKT Tỉnh ủy Kon Tum, trong giai đoạn 2009-2016, Ban Cán sự Đảng VKSND Kon Tum có khuyết điểm, vi phạm như buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, để cán bộ, Đảng viên vi phạm các quy định về việc thu hồi, chi, sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản.

Báo Tiền Phong cho biết, ông Hoàng Văn Phước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được giao nên để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản…

Ông Phan Minh Cự đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng.

Cả 3 trường hợp trên, UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum đều đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét và quyết định mức kỷ luật.