Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, trường Đại học Điện lực đã ‘lì xì’ mỗi sinh viên 500.000 đồng, số tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của các em.

Theo thông báo đăng tải hôm 19/01/2021, sinh viên trường Đại học Điện lực sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Sinh viên trở lại trường học bình thường từ ngày 22/02/2021.

Ngoài ra, nhà trường hỗ trợ cho mỗi sinh viên 500.000 đồng nhân dịp Tết Nguyên đán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của thẻ sinh viên liên kết với ngân hàng.

Được biết, đây là số tiền nhà trường hỗ trợ mỗi sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối tượng áp dụng là sinh viên đại học chính quy khóa D11 – Khối Kỹ thuật, D12, D13, D14, D15 và sinh viên cao đẳng chính quy khóa C17, C18.

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của đại học điện lực
Ảnh chụp màn hình.

Đối với khóa D11 – Khối Kỹ thuật: Sinh viên được nhận ‘lì xì’ khi thuộc diện đang làm đồ án tốt nghiệp hoặc đã đăng ký môn học học kỳ 202 thành công.

Đối với sinh viên các khóa D12, D13, D14, D15 và C17, C18 cần đáp ứng yêu cầu hoàn thành đăng ký môn học học kỳ 202.

Đồng thời trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, Nhà trường yêu cầu sinh viên, học viên nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.