2 năm trước bà ngoại tôi có tặng cho cậu tôi 1 mảnh đất để cậu làm ăn. Tuy nhiên, sau 1 thời gian, cậu tôi do nghe theo bạn xấu mà bị nghiện, tính bán mảnh đất đó đi để hút chích. Bà tôi thấy vậy nên muốn đòi lại mảnh đất. Vậy tôi muốn hỏi, bà tôi có đòi lại được mảnh đất đó hay không?

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên tặng/cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng/cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng/cho đồng ý nhận theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Theo quy định Điều 467 Bộ luật dân sự thì:

  1. Tặng/cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.
  2. Hợp đồng tặng/cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng/cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Như vậy, trường hợp tặng/cho quyền sử dụng đất phải được thực hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, phải đăng ký quyền sở hữu. Trường hợp đã tặng/cho hoàn tất, việc chuyển quyền sở hữu đã xong thì tài sản đã thuộc về người được tặng/cho, người tặng/cho không thể đòi lại.

Cho đất rồi có đòi được hay không?
Giấy tờ hợp pháp khi cho, tặng quyền sử dụng đất đai (Ảnh minh họa).

Theo thông tin bạn cung cấp thì bà ngoại của bạn đã tặng cho người con trai quyền sử dụng đất và hiện nay, đã làm xong thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, quyền sử dụng đất hiện nay đã thuộc về cậu của bạn, bà ngoại bạn không thể đòi lại được.

Tại Điều 470 Bộ luật dân sự có quy định về tặng/cho tài sản có điều kiện như sau:

  1. Bên tặng/cho có thể yêu cầu bên được tặng/cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng/cho. Điều kiện tặng/cho không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.
  2. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng/cho, nếu bên được tặng/cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng/cho không giao tài sản thì bên tặng/cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng/cho đã thực hiện.
  3. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng/cho mà bên được tặng/cho không thực hiện thì bên tặng/cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Như vậy, bà ngoại của bạn chỉ có thể đòi lại tài sản đã tặng/cho trong trường hợp là tặng/cho tài sản có điều kiện và bên được tặng/cho không thực hiện nghĩa vụ sau khi được tặng/cho.

Theo thông tin bạn cung cấp thì trong lúc trao đổi, bà ngoại bạn và cậu bạn không có bất cứ thỏa thuận gì được lập thành văn bản nên hợp đồng tặng/cho không hề có điều kiện. Vì vậy, bà ngoại của bạn sẽ không thể đòi lại tài sản đó được.

Khôi Minh