Bộ trưởng Tài chính cho biết nếu cần thiết, có thể huy động 180.000 tỷ đồng trong hai năm thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ.

Báo Zing đưa tin, trong phiên họp Quốc hội ngày 12/11, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã có ý kiến giải trình liên quan câu hỏi của các đại biểu về gói kích thích kinh tế đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch Đầu tư, cũng như các chính sách tài khóa thời gian tới để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau dịch.

Cụ thể, Bộ trưởng Phớc cho biết hiện nay, nợ công của nước ta vào khoảng 56,8%, vẫn dưới trần 60% nhưng đã vượt ngưỡng cảnh báo 55%.

Bên cạnh đó, nợ Chính phủ cũng là 51,8% GDP. Như vậy, trong năm nay, nợ công ước tính vào khoảng trên 3 triệu tỷ đồng.

Trong các phương án chuẩn bị nguồn lực cho gói hỗ trợ kinh tế, Bộ trưởng Phớc cho biết đã tính đến việc phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động tiền trong dân khoảng 180.000 tỷ đồng và kéo dài trong 2 năm.

Theo tính toán, nếu huy động đủ số tiền này, mỗi năm bội chi ngân sách sẽ tăng khoảng 1%.

Về các giải pháp tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính kiến nghị tiếp tục giãn, hoãn thuế như năm 2021, giảm 30 loại phí; giảm giá xăng dầu, thuế của hàng không 50% (trước đây giảm 30%), miễn, giảm 30% thuế VAT, 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, 50% thuế của hộ sản xuất kinh doanh, miễn phạt tiền chậm nộp…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính cũng cho biết đang tham mưu Chính phủ gói kích cầu bằng hỗ trợ lãi suất mỗi năm khoảng 20.000 tỷ, hai năm 2022-2023 khoảng 40.000 tỷ.

“Như vậy, nếu hỗ trợ lãi suất 4% thì chúng ta có một triệu tỷ đưa vào nền kinh tế, thúc đẩy, tạo việc làm, gia tăng sản lượng, giảm bội chi ngân sách vào những thời kỳ sau”, Bộ trưởng cho biết.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh khi nền kinh tế có nguồn tiền, việc có hấp thụ được tốt không và hấp thụ ở những lĩnh vực nào lại là vấn đề cần quan tâm. Ông cho rằng nên tập trung vào các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm, những lĩnh vực kinh tế tạo đột phá để tăng trưởng.

Có thể bạn quan tâm: