Dự thảo vừa được bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến góp ý hôm 4/1 cho biết, từ 2026 – 2030, 100% các bộ, ngành, UB các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm tỷ lệ tối thiểu nhân tài lãnh đạo từ 2-5% trở lên.

Theo Người đưa tin, đó là một trong những mục tiêu được đặt ra trong dự thảo Chiến lược Quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, và không phân biệt nhân tài là đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài.

Chiến lược đề ra 2 mục tiêu từ năm 2021 đến năm 2025: 2026 -2030, 100% các bộ, ngành, UB các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm khung tỷ lệ tối thiểu từ 2- 5% nhân tài trở lên trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý; từ 10% đến 15% trở lên trong cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2030 trở đi, phấn đấu mỗi năm tăng thêm ít nhất 1% nhân tài trở lên với cơ cấu lãnh đạo, quản lý và 3% trở lên trong cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc thu hút, trọng dụng nhân tài vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dài.

Bộ nôi vụ cũng cho hay, sẽ xây dựng chính sách nhân tài đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Có cơ chế đãi ngộ tốt, và xử lý nghiêm những hành vi lạm dụng quyền lực để gây cản trở, trù dập nhân tài…

Liên quan đến dự thảo trên, ĐBQH Bùi Thị An cho rằng, công tác cán bộ là then chốt. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0 này, tuy nhiên bà An nói điều quan trọng, ai là người đánh giá nhân tài và người đánh giá phải có tài thực sự.

Có thể bạn quan tâm:

Quảng Bình: Đã chuẩn bị lo hậu sự, chàng trai bất ngờ khỏi bệnh ung thư máu

Trung Quốc cho ‘thổi bay’ tượng Phật Quan Âm cao nhất thế giới