Bộ GTVT đề xuất chi hơn 13.000 tỷ đồng vốn ngân sách mua lại 8 dự án BOT giao thông không thể tiếp tục thu phí hoàn vốn.

Cụ thể theo báo chí trong nước đưa tin, trong báo cáo giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ quản lý trình Chính phủ ngày 5/10, các dự án BOT được đề xuất mua lại đều là các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác nhưng chưa được thu phí hoặc không thể thu phí do người dân phản đối…, phương án tài chính bị phá vỡ.

Ngoài ra, nhóm này còn có các dự án đã thu phí, doanh thu thực tế chỉ đạt 30% so với hợp đồng… phương án tài chính vẫn bị phá vỡ, dư nợ ngày càng tăng và dự án không thể tiếp tục thực hiện theo hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

“Theo tính toán sơ bộ, nguồn vốn Nhà nước dự kiến cần bố trí để xử lý vướng mắc, bất cập khoảng 13.115 tỷ đồng”, theo phương án của Bộ GTVT.

Bộ GTVT cho rằng việc giải pháp xử lý các vướng mắc của 8 dự án BOT nêu trên là kết quả thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm: