32% người dân Việt Nam vẫn phải trả ‘phí bôi trơn’ để làm sổ đỏ. Đó là con số được đưa ra trong báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 vừa công bố sáng 14/4 – theo Thanh Niên.

Báo cáo cũng cho biết, kết quả khảo sát về trải nghiệm thực tế của người dân với nhũng nhiễu khi sử dụng dịch vụ công cho thấy “một bức tranh kém tươi sáng hơn”.

Theo các tác giả, sự khác biệt giữa trải nghiệm thực tế của những người đã dùng dịch vụ và cảm nhận của người dân nói chung về nhũng nhiễu, hối lộ có thể là do tác động của truyền thông về công cuộc phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. 

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ cho rằng quan hệ cá nhân là “quan trọng” hoặc “rất quan trọng” trong thủ tục hành chính đang giảm, mặc dù tỷ lệ này vẫn cao đến trên 60%.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển-Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học–Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 2009.

Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam.

Với hơn 120 tiêu chí đánh giá, xác định những vấn đề ưu tiên cần giải quyết trong thời gian trước mắt và trung hạn, chỉ số PAPI giúp các cấp chính quyền địa phương quan tâm để hiểu rõ hơn đánh giá và kỳ vọng của người dân.

Có thể bạn quan tâm: