Cơ quan lập pháp Wisconsin cho biết họ sẽ đưa ra một Nghị quyết vào sáng thứ Năm (7/1) hủy xác nhận phiếu bầu cử tri đoàn của tiểu bang này để trao chiến thắng cho Tổng thống Trump. Nghị quyết không yêu cầu chữ ký của Thống đốc, theo Gateway Pundit.

Nghị quyết này đã được đăng trực tuyến trên https://t.co/J9FqNobw5k. Dưới đây là một số nội dung trích dẫn từ Nghị quyết của Cơ quan lập pháp Wisconsin:

Bởi vì, nếu không có tính chính danh thì chính quyền của dân, do dân, vì dân sẽ không đứng vững được. Thay vào đó, chính phủ của chúng ta sẽ biến thành một hệ thống cưỡng bức và hối lộ, tìm cách sử dụng chiêu bài [gian lận] bầu cử để có được độ tín nhiệm.

Bởi vì, người dân Wisconsin đang yêu cầu cơ quan lập pháp giải quyết các câu hỏi về tính hợp pháp [của cuộc bầu cử]; do đó, bây giờ, [yêu cầu này] có thể được giải quyết bởi Hội đồng [Lập pháp], tuân theo luật đã ban hành hợp lệ; Và, có thể được giải quyết thêm.

Khi có một bộ phận đáng kể người dân đặt câu hỏi về tính trung thực của các cuộc bầu cử, khi các quan chức bầu cử không tuân theo văn bản luật, thì cơ quan lập pháp sẽ có trách nhiệm giải quyết các vấn đề đang được thắc mắc; Và, có thể được giải quyết thêm.

Các thành viên của Quốc hội bang Wisconsin coi việc khắc phục những vi phạm này và các vi phạm luật bầu cử khác và các thủ tục hành chính không thành công là ưu tiên cao nhất và sẽ xây dựng luật để đảm bảo các viên chức dân sự tuân theo luật như đã viết.