Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã phát hành tập thông tin “Tự do Tôn giáo ở Trung Quốc” hồi tháng Mười Hai. Với nhan đề “Tôn giáo do Nhà nước Kiểm soát và Các vi phạm Tự do Tôn giáo ở Trung Quốc,” tài liệu này thảo luận về “các hiệp hội tôn giáo yêu nước” do nhà nước kiểm soát của Trung Quốc và vai trò của những hiệp hội này trong điều mà USCIRF gọi là “những vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng, liên tục, và có hệ thống” ở Trung Quốc, theo theepochtimes.

Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), có năm tôn giáo được chính thức công nhận ở Trung Quốc. Đó là Phật giáo, Đạo giáo, Công giáo, Đạo Tin lành, và Hồi giáo. Có bảy tổ chức do nhà nước kiểm soát chính thức quản lý các cộng đồng tôn giáo này, bảo đảm rằng các cộng đồng này là “yêu nước” và “trung thành về mặt chính trị với ĐCSTQ.”

Bảy tổ chức tôn giáo này, mỗi tổ chức đều có mạng lưới các chi nhánh trên toàn quốc, là

Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc,

Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc,

Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc,

Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Trung Quốc,

Phong trào Yêu nước Tam tự Tin lành,

Hội đồng Cơ Đốc giáo Trung Quốc,

và Hiệp hội Hồi giáo Trung Quốc.

Theo tập thông tin của USCIRF, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất và Cục Quản lý Tôn giáo Nhà nước giám sát bảy tổ chức tôn giáo này. Quy chế của các tổ chức này quy định rằng họ là “các tổ chức tôn giáo yêu nước,” với mục đích rõ ràng là “đoàn kết và hướng dẫn” các thành viên trong cộng đồng tôn giáo tương ứng của mình để “ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống xã hội chủ nghĩa.”

“Yêu nước,” tập thông tin này giải thích, là một uyển ngữ cho lòng trung thành về mặt chính trị với ĐCSTQ.

Tập thông tin cho biết ĐCSTQ sử dụng các tổ chức tôn giáo “như một phương tiện để đạt được mục đích chính trị,” chứ không phải vì bất kỳ lợi ích thực sự nào trong việc thúc đẩy tự do tôn giáo. Ủng hộ sự lãnh đạo của ĐCSTQ là ưu tiên hàng đầu, như đã được xác định bởi một bộ quy tắc và quy định có tên là “Các biện pháp Quản lý Các nhóm Tôn giáo.” Các quy tắc này quy định rằng các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức tôn giáo phải có “độ tin cậy về mặt chính trị,” do đó phải “ủng hộ và thúc đẩy sự lãnh đạo của ĐCSTQ cũng như các quan điểm chính trị của đảng này.”

Ở Trung Quốc, các chính sách tôn giáo được xây dựng ở cấp cao nhất của ĐCSTQ và được thực hiện thông qua các cấp của các tổ chức tôn giáo, xuống tận cấp khu phố, với sự giúp đỡ của các cơ quan chấp pháp.

Có thể bạn quan tâm: