Chỉ còn vài ngày của nhiệm kỳ 2016 – 2020, nhưng chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang liên tục đưa ra động thái đáng chú ý. Ngày 18/1 theo giờ Mỹ, ông Trump đã ra một lệnh hành pháp liên quan tới lực lượng thực thi pháp luật.

Lệnh hành pháp Bảo vệ Cán bộ Thực thi Pháp luật, Thẩm phán, Công tố viên và Gia đình của họ có mục đích trao cho thẩm phán, công tố viên và các quan chức thực thi pháp luật quyền đưa ra các quyết định có hậu quả to lớn. 

Vì tầm quan trọng của công việc, những công chức này phải đối mặt với những rủi ro đặc biệt đối với sự an toàn của họ và sự an toàn của gia đình họ. Trong mục 1 của lệnh, Tổng thống Trump nêu ví dụ: “Năm ngoái, một cựu đương sự trước thẩm phán Liên bang ở New Jersey đã sát hại con trai 20 tuổi của thẩm phán một cách thảm khốc và khiến chồng cô bị thương nặng”.

Sau đó ông Trump giải thích tiếp về mục đích của lệnh hành pháp: “Các thẩm phán, công tố viên và nhân viên thực thi pháp luật không nên phải lựa chọn giữa hoạt động công vụ và việc khiến bản thân và gia đình họ gặp nguy hiểm. Chính quyền của tôi không có ưu tiên nào cao hơn là bảo tồn pháp quyền ở đất nước chúng ta và bảo vệ những người đàn ông và phụ nữ phục vụ dưới lá cờ tổ quốc. Theo đó, tôi ra lệnh tăng cường các biện pháp bảo vệ cho thẩm phán, công tố viên và nhân viên thực thi pháp luật”.

Theo đó, lệnh hành pháp mới yêu cầu loại bỏ các trở ngại đối với việc mang súng được giấu kín của lực lượng thực thi pháp luật liên bang. Đồng thời mở rộng, đề xuất các biện pháp tăng cường bảo vệ của chính phủ Liên bang đối với các thẩm phán, công tố viên và cán bộ thi hành pháp luật.

Đây có thể xem là động thái nâng cao các biện pháp bảo vệ, làm yên lòng lực lượng thực thi pháp luật, để họ có thể an tâm đưa ra các quyết định quan trọng và chính xác trong việc xét xử.