Ngày thứ Hai (11/1 theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho Washington DC và ra lệnh Liên bang hỗ trợ để bổ sung khả năng ứng phó của thành phố, chuẩn bị cho Lễ Nhậm chức ngày 20/1.

Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho thủ đô Washington D.C. với hiệu lực từ 11-24/1, trong đó bao gồm cả ngày diễn ra Lễ nhậm chức ngày 20/1.

Tổng thống ủy quyền cho Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) điều phối các hoạt động giảm nhẹ khó khăn do tình trạng khẩn cấp gây ra cho dân chúng địa phương; cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động khẩn cấp theo Đạo luật Stafford; cứu người và bảo vệ tài sản, an toàn và sức khỏe cộng đồng.

“Cụ thể, FEMA được phép xác định, huy động và cung cấp theo quyết định của mình, các trang thiết bị và nguồn lực cần thiết để giảm bớt tác động của tình trạng khẩn cấp. Các biện pháp bảo vệ khẩn cấp trong khuôn khổ hỗ trợ trực tiếp của Liên bang, sẽ được cung cấp với mức tài trợ 100% của Liên bang.”

Tuyên bố này được đưa ra 5 ngày sau khi một nhóm người xông vào Điện Capitol trong khi Lưỡng viện tổ chức cuộc họp chung để kiểm đếm phiếu đại cử tri. Một trong những người biểu tình bạo loạn hôm đó đã được xác định là thành viên BLM.

Xem thêm:

Từ Khóa: