Chính quyền mới của TT Biden đã công bố một loạt các sắc lệnh hành pháp mở ra cánh cửa cho việc thiết lập lý thuyết phê phán mang màu sắc Mác-xít trong toàn chính phủ liên bang.

Tổng thống Joe Biden sẽ ký các tài liệu để “khởi động một sáng kiến ​​có quy mô toàn chính phủ nhằm thúc đẩy sự công bằng chủng tộc”, nhóm chuyển tiếp của ông cho biết trong một thông cáo ngày 20 tháng 1.

Công bằng theo cách hiểu ở đây có nghĩa là bình đẳng về kết quả (thay vì bình đẳng về cơ hội), một khái niệm gắn liền với các lý thuyết phê phán chuyên chia cắt phân mảnh xã hội thành các nhóm bản sắc dựa trên các tiêu chí chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục … đồng thời nêu rõ nhóm nào bị áp bức và nhóm nào là kẻ áp bức, tương tự như cách mà chủ nghĩa Mác gán cho con người là nhóm áp bức hoặc nhóm bị áp bức dựa trên giai cấp.

“Tổng thống đắc cử sẽ ký Sắc lệnh khởi động công việc lồng ghép tính công bằng vào quá trình hoạch định chính sách liên bang và loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống và các rào cản khác đối với cơ hội từ các chương trình và thể chế liên bang”, thông cáo cho biết.

“Lệnh Hành pháp sẽ định nghĩa công bằng là sự đối xử nhất quán, công bằng và khách quan một cách có hệ thống đối với tất cả các cá nhân, bao gồm cả những cá nhân thuộc các nhóm cộng đồng yếu thế, chẳng hạn như người da đen, người La-tinh, người bản địa và người Mỹ bản địa, người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương, và những người da màu khác; người LGBTQ +; người khuyết tật; những nhóm tôn giáo thiểu số, những người sống ở nông thôn; và những người bị ảnh hưởng bởi nghèo đói hoặc bất bình đẳng dai dẳng”.

Mặc dù thông cáo đề cập đến việc đối xử công bằng với tất cả mọi người, nhưng các đề xuất chỉ ra rằng một số người sẽ bình đẳng hơn những người khác dựa trên việc liệu nhân khẩu học của họ có phù hợp với một bộ hồ sơ đáp ứng tiêu chí “không được đánh giá cao và bị gạt ra ngoài lề xã hội” của chính quyền hay không.

TT Biden sẽ chỉ đạo tất cả các cơ quan liên bang “thực hiện đánh giá cơ bản về tình trạng công bằng trong cơ quan của họ và đưa ra kế hoạch hành động trong vòng 200 ngày để giải quyết các rào cản bất bình đẳng đối với cơ hội trong các chính sách và chương trình của cơ quan”.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách sẽ được giao nhiệm vụ “làm việc để phân bổ công bằng hơn các nguồn lực liên bang để trao quyền và đầu tư cho các cộng đồng da màu và các cộng đồng chưa được đáp ứng khác.”

Chính quyền cũng muốn cải thiện khả năng tiếp cận các lợi ích và dịch vụ của chính phủ, “ví dụ: bằng cách giảm thiểu các rào cản tiếp cận ngôn ngữ” và để các cơ quan “tham gia với các cộng đồng mà trước đây đã bị chính sách liên bang đẩy vào trong tình trạng chưa được đại diện, không được phục vụ và bị tổn hại”.

Chính quyền muốn xem xét các cách thức mới để kiểm tra xem các chính sách của mình có “thúc đẩy sự công bằng” hay không.

TT Biden cũng sẽ đảo ngược lệnh hành pháp vào tháng 9 của Tổng thống Donald Trump theo đó đã cấm các cơ quan liên bang, nhà thầu, nhà thầu phụ và người nhận tài trợ hướng dẫn nhân viên của họ tuân theo nguyên tắc của các lý thuyết phê bình.

Lệnh của TT Trump trích dẫn công trình của Christopher Rufo, giám đốc Trung tâm Tài sản và Sự nghèo đói của Viện Discovery, người đã tiến hành “cuộc chiến một người” chống lại lý thuyết chủng tộc quan trọng trong chính phủ Mỹ. Ông Rufo đã nhiều lần cảnh báo về sự xâm nhập của hệ tư tưởng này vào xã hội dân sự sau khi có được các tài liệu cho thấy lý thuyết này đã được thúc đẩy thâm nhập vào các tổ chức khác nhau.

Trong một bản phát hành ngày 20 tháng 1, ông Rufo gọi lý thuyết này là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với lối sống của người dân Mỹ”, và rằng “việc lưu thông các khái niệm xấu xa về chủ nghĩa bản chất chủng tộc, định kiến ​​chủng tộc và phân biệt dựa trên chủng tộc — tất cả đều nằm dưới một mục tiêu sai lầm về ‘xã hội công bằng.'”

Các lý thuyết đã tạo ra một ngành công nghiệp gồm các nhà tư vấn và diễn giả được các tập đoàn và cơ quan chính phủ thuê để đào tạo nhân viên của họ về các chủ đề như “thành kiến ​​ngầm” và “đặc quyền của người da trắng”.

Sắc lệnh của TT Trump cho biết các khái niệm của lý thuyết đang “gây chia rẽ” và dẫn đến “định kiến ​​chủng tộc và giới tính và việc làm vật tế thần”.

Thông cáo của TT Biden cho biết những khóa đào tạo như vậy là “quan trọng và cần thiết”.

Ông Rufo cho biết các khóa đào tạo “nâng cao hệ tư tưởng thông qua việc giảng dạy, đe dọa và quấy rối theo kiểu sùng bái”.

Vào tháng Giêng, ông tuyên bố phát hành một liên minh các công ty luật và cơ sở pháp lý có tên là “Lý thuyết về cuộc chạy đua phê phán nghiêm trọng”, nói rằng họ đã điền vào ba vụ kiện với mục tiêu để Tòa án tối cao phán quyết rằng các chương trình dựa trên lý thuyết vi phạm Đạo luật Quyền dân sự năm 1964 và Hiến pháp.

“Khi chúng tôi chiến thắng trước tòa án, nó sẽ có tác động lan tỏa ngay lập tức đến mọi trường học, cơ quan chính phủ và chủ lao động tư nhân trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ loại bỏ một cách hiệu quả các chương trình lý thuyết chủng tộc quan trọng khỏi cuộc sống của người dân Mỹ”, ông nói.