Một danh sách dài gồm nhiều lĩnh vực được ghi nhận.

Tài liệu có tiêu đề “Thành tựu của chính quyền Tổng thống Trump” liệt kê những gì tổng thống đã đạt được trong bốn năm qua, bao gồm sự bùng nổ kinh tế chưa từng có trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), cơ hội việc làm cho người Mỹ thuộc mọi thành phần, giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, tạo nhiều việc làm và đầu tư vào các Vùng Cơ hội, bãi bỏ quy định, các chính sách và giao dịch thương mại.

Một số trụ cột mang tính biểu tượng của chương trình nghị sự của tổng thống được đề cập trong danh sách là hơn 450 dặm của bức tường biên giới mới, hơn 2,2 nghìn tỷ đô-la trong chi tiêu quân sự, và xây dựng lại hệ thống tư pháp.

Với sự giúp đỡ từ phe đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm thành công ba thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ vào Tối cao Pháp viện và bổ nhiệm hơn 230 thẩm phán liên bang, 54 thẩm phán cho các tòa phúc thẩm khác nhau.

Danh sách cũng nhấn mạnh việc ông Trump đề cao tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu, bao gồm “áp đặt các hạn chế đối với một số quan chức Trung Quốc, các đơn vị an ninh nội bộ và các công ty” vì họ đồng lõa trong việc bắt bớ các thành viên của các nhóm tôn giáo ở Trung Quốc.

Tổng thống Trump đã cam kết “chuyển đổi có trật tự” sang chính quyền tiếp theo vào đầu tháng này và cho biết ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức tổng thống ngày 20/1.