Ngày 5/1 (theo giờ Mỹ), lãnh đạo đa số Thượng viện tiểu bang Pennsylvania – Tim Ward và một số thượng nghị sĩ đã ký một lá thư gửi đến lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện – McConnell và lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện – McCarthy, thúc giục Quốc hội hoãn việc phê chuẩn kết quả bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania.

Bức thư tuyên bố Pháp viện Tối cao Hoa Kỳ vẫn chưa xét xử vụ kiện giữa Tổng thống Trump và Kathy Boockvar – Chánh Thư ký của tiểu bang Pennsylvania. Do đó, để đảm bảo tính trung thực của cuộc bầu cử Mỹ, Thượng viện và Hạ viện nên hoãn lại việc chứng nhận kết quả bầu cử của tiểu bang này.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump đã đăng lại bức thư kèm dòng tweet bằng chữ in hoa: “TIN LỚN TỪ TIỂU BANG PENNSYLVANIA!”

Bức thư từ Thượng viện tiểu bang Pennsylvania nêu rõ rằng, hầu hết các thành viên của Thượng viện tiểu bang này đều cảm thấy bất an về những vấn đề đã xảy ra trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Ví dụ, Thống đốc tiểu bang Pennsylvania – Tom Wolf và Chánh Thư ký Kathy Boockvar đã có những hành vi trái phép, đồng thời, Tối cao Pháp viện tiểu bang Pennsylnivia cũng đã vượt quyền khi tham gia thiết lập quy chế bầu cử vốn thuộc thẩm quyền của Quốc hội tiểu bang Pennsylvania.

Bức thư cũng chỉ rõ các quy định bầu cử do tiểu bang Pennsylvania ký vào năm 2019, quy định rằng tất cả các lá phiếu gửi qua đường bưu điện phải đến muộn nhất vào lúc 8 giờ tối, đêm ngày bầu cử; các quan chức tại địa điểm bỏ phiếu phải xác nhận chữ ký của cử tri; ủy ban bầu cử quận phải bắt đầu kiểm đếm những lá phiếu vắng mặt và gửi qua thư từ 8 giờ sáng vào ngày bầu cử; các giám sát viên do ứng viên hoặc đảng có liên quan bầu chọn phải được phép giám sát quá trình kiểm phiếu vắng mặt và phiếu gửi qua đường bưu điện.

Tuy nhiên, vào tuần thứ bảy trước cuộc bầu cử năm 2020, Tối cao Pháp viện tiểu bang Pennsylvania đã hành động vượt quá quyền hạn khi thông qua các quyết định như: cho phép nhận các lá phiếu gửi qua đường bưu điện đã quá hạn 3 ngày; cho phép kiểm phiếu bưu điện mà không có dấu bưu điện, cũng như không cần xác minh chữ ký trên lá phiếu bầu.

Hơn nữa, Chánh Thư ký tiểu bang Pennsylvania cũng đã cho phép phân phối quy mô lớn các thùng phiếu không an toàn ở các khu vực chủ yếu là thành viên Đảng Dân chủ sinh sống. Đồng thời, một số quận (không phải tất cả các quận) được phép cử đại diện để giúp cử tri sửa chữa một số sai sót trong các lá phiếu gửi qua đường bưu điện một ngày trước cuộc bầu cử.

Ngoài ra, những quan sát viên Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Pennsylvania đã bị cấm giám sát quá trình kiểm phiếu. Thậm chí, sau khi tòa ra phán quyết cho phép họ giám sát quá trình kiểm phiếu, những giám sát viên này vẫn bị buộc phải đứng ở vị trí cách xa nhân viên kiểm phiếu khiến họ không thể nhìn rõ được toàn bộ quá trình.

Các nghị sĩ ký tên vào bức thư này cho biết, trước nhiều hoạt động đáng ngờ và bất hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2020, họ phản đối việc chứng nhận kết quả bầu cử của tiểu bang Pennsylvania.

Có thể bạn quan tâm: