Hôm thứ Hai, các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Georgia đã bắt đầu thúc đẩy việc trì hoãn cuộc kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6/1. Ít nhất 10 người đã ký thư gửi Phó Tổng thống Mike Pence yêu cầu ông chính thức trì hoãn việc kiểm phiếu và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

“Hiện có khoảng 16 hoặc 18 người trong số chúng tôi đã ký lá thư gửi cho Phó Tổng thống… yêu cầu ông trì hoãn cuộc kiểm phiếu đại cử tri từ 10 đến 12 ngày, Chúng tôi sẽ đưa những lá thư ấy cho ông vào sáng ngày 05/01”, Thượng nghị sĩ Brandon Beach nói với The Epoch Times.

Ông Beach nói rằng ông ấy lo ngại về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. “Mọi người đang nói rằng có điều gì đó ở đây, có điều gì đó không đúng đắn— có một số bất thường, một số điều không đúng đang diễn ra trong quá trình bỏ phiếu,” ông nói thêm.

Vị thượng nghị sĩ này chia sẻ rằng các lá phiếu và máy bỏ phiếu cần phải được kiểm tra, đặc biệt là ở quận Fulton. Mối quan tâm lớn nhất của ông ấy có liên quan đến trung tâm lập bảng phiếu bầu của State Farm Arena ở Atlanta. Có vẻ như một giám sát viên bầu cử của tiểu bang đã vắng mặt trong một phần của quá trình kiểm phiếu và những giám sát viên thuộc Đảng Cộng hòa đã được thông báo rằng việc kiểm phiếu đã kết thúc trong khi thực tế không phải như vậy.

Ông Beach nói rằng ông và các thượng nghị sĩ khác kêu gọi trì hoãn cuộc kiểm phiếu ngày 6/1 để “có có thêm thời gian điều tra và rà soát những lá phiếu này”. Thượng nghị sĩ cho biết ông cũng đã viết một lá thư cá nhân cho PTT Pence với tư cách là thành viên của Tiểu ban Tư pháp của tiểu bang Georgia.

“Tôi nghĩ một số thượng nghị sĩ từ Pennsylvania, Wisconsin và Arizona cũng đã viết thư gửi cho Phó Tổng thống, [nói với ông ấy] chúng tôi muốn Phó Tổng thống trì hoãn ít nhất 10 đến 12 ngày”, ông Beach cho biết.

Cô Jenna Ellis, cố vấn pháp lý cấp cao cho chiến dịch tranh cử của TT Trump  hôm thứ Hai 04/01 đề nghị phó tổng thống Mike Pence trì hoãn việc công nhận phiếu bầu vào ngày 6/1, và thay vào đó yêu cầu các cơ quan lập pháp ở 6 bang tranh chấp làm rõ nhóm đại cử tri nào là nhóm được công nhận.

Brian Kemp, Thống đốc tiểu bang Georgia  trước đó đã từ chối triệu tập một phiên họp đặc biệt để xem xét các cáo buộc về gian lận bầu cử và các bất thường khác.

Các thượng nghị sĩ khác ở tiểu bang Georgia, bao gồm ông Beach, nhận ra rằng ở hoàn cảnh hiện tại thì rất khó triệu tập một phiên họp đặc biệt ở tiểu bang.

“Một phiên họp đặc biệt trước ngày họp Quốc hội ngày 6/1 không phải là một sự lựa chon dễ dàng” Thượng nghị sĩ Kirkpatrick nói với The Epoch Times qua email. “Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho sự thật”.

“Tôi đang làm việc mỗi ngày để thu thập các báo cáo về gian lận bầu cử”, bà nói. “Điều quan trọng là chúng ta có thể tin tưởng vào hệ thống bầu cử của mình”.

Theo Hiến pháp, ngày 20/1 là ngày chính thức cho “Nhiệm kỳ của Tổng thống và Phó Tổng thống cũ kết thúc… và nhiệm kỳ của những người kế nhiệm họ sau đó sẽ bắt đầu”.