Vào ngày 28 tháng 11, theo “Sanli News”, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đã nhấn mạnh khi nói về công tác của quân nhân: “tiêu chuẩn chính trị là tiêu chuẩn hàng đầu đối với quân nhân”. Ông Tập cho rằng cần thực hiện chiến lược quân sự thời kỳ mới, thực hiện đường lối chiến lược quốc phòng, hiện đại hóa quân đội, trọng tâm là thực hiện mục tiêu 100 năm đấu tranh của quân đội, theo Creaders.

Tân Hoa xã đưa tin, Hội nghị công tác nhân tài của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 26 đến 28/11.

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp, nói rằng Quân đội Trung Quốc đang nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu của cái gọi là cuộc đấu tranh 100 năm theo đường lối chiến lược mới “ba bước” về quốc phòng và hiện đại hóa quân đội.

Ông cho rằng tiêu chuẩn chính trị là tiêu chuẩn số một. Không biết lo sợ gì mà ông nhắc đi nhắc lại: “Phải kiểm soát vững chắc hàng rào chính trị, tăng cường xây dựng chính trị tư tưởng, làm tốt công tác giáo dục tâm hồn và kiểm tra chính trị, bảo đảm cho nhân tài được bồi dưỡng và trọng dụng là phải tuyệt đối về chính trị”.

Có ý kiến cho rằng, ông Tập sợ nhất là tạo phản. Mà nơi phát sinh tạo phản đáng sợ nhất chính là quân đội.

Từ Khóa: