Một giám sát viên bầu cử ở Georgia phát biểu trong cuộc họp của tiểu ban Thượng viện bang rằng bà đã chứng kiến ​​tới 90% số phiếu quân đội là bầu cho Joe Biden, theo The Epoch Times.

Hôm thứ Tư (30/11), bà Debbie Fisher, một quan sát viên ở quận Cobb cho biết, ngày 16/11 vừa qua bà đã tham gia buổi kiểm lại phiếu bằng tay trong quận.

Bà Fisher nói hôm đó bà đã kiểm tra 298 lá phiếu quân đội ở quận Cobb, trong số đó, khoảng 80 đến 90% là bầu cho Biden.

“Trong suốt cả ngày, tôi càng thấy tồi tệ hơn” vì tất cả phiếu đều bầu cho Biden, “Tôi nghĩ điều này phi lý về mặt thống kê”. Theo kinh nghiệm của bà từ các cuộc bầu cử trước, khu vực này của quận Cobb theo truyền thống các cử tri thường bầu cho các ứng viên Đảng Cộng hòa.

“Trong số những lá phiếu đó, khi tôi lướt qua từng tờ một… tôi nhận thấy có điều gì đó đáng lo ngại,” bà Fisher nói. “Chúng hoàn hảo đến mức khó tin, tất cả đều được điền một cách hoàn hảo… Khoảng 90% trong số những lá phiếu này không có nếp gập”. Bà cho rằng đây là một điều bất thường bởi việc gửi những lá phiếu gửi qua đường bưu điện mà không bị nhàu hay có nếp gấp là không thể.

Bà cũng đã yêu cầu các quan chức bầu cử loại bỏ các lá phiếu do những vấn đề bất thường nhưng họ từ chối và nói những lá phiếu này là hợp pháp.

Bà Fisher đã kêu gọi các thượng nghị sĩ xem xét thêm về cách kiểm đếm các lá phiếu quân đội tại quận này.

Đầu tuần này, văn phòng thư ký tiểu bang Brad Raffensberger đã báo cáo kết quả kiểm toán chữ ký của quận Cobb và cho biết “Dựa trên kết quả cuộc kiểm tra, Sở Bầu cử Quận Cobb có tỷ lệ chính xác là 99,99% trong việc thực hiện các thủ tục xác minh chữ ký [là] đúng”.

Theo báo cáo, các lá phiếu qua thư kiểm toán sẽ được chọn ngẫu nhiên từ 30 thùng phiếu vắng mặt. Các thùng phiếu này được bảo quản tại Sở Bầu cử Quận Cobb, các thùng phiếu cũng được chọn bởi một bộ tạo số ngẫu nhiên.

Khi được hỏi về cuộc kiểm toán chữ ký quận Cobby, bà Fisher nói các quan chức bầu cử đã tiến hành kiểm toán chữ ký mà “không có quan sát viên nào theo dõi” cách họ kiểm tra những lá phiếu.