Trước thềm năm 2016, chiều ngày 31/12/2015 nhiều người dân đã tham gia hoạt động tiễn ánh tà dương cuối cùng trong năm.

Vào 7 giờ tối trước thời khắc năm mới 2016, tại quảng trường trước Tòa thị chính Đài Bắc người dân đã cùng nhau kéo ra chia vui và chào đón năm mới.

Hoạt động đón năm mới ở Đài Nam có thời tiết đẹp, ít mây, có thể ngắm ánh chiều tà vừa to vừa đỏ ở khu ruộng muối. (Ảnh: CNA)
Hoạt động đón năm mới ở Đài Nam có thời tiết đẹp, ít mây, có thể ngắm ánh chiều tà vừa to vừa đỏ ở khu ruộng muối. (Ảnh: CNA)
Tạm biệt năm 2015! Hàng ngàn người ở Cao Hùng - West Bay ngắm ánh chiều tà chia tay năm cũ (Ảnh: CNA)
Tạm biệt năm 2015! Hàng ngàn người ở Cao Hùng – West Bay ngắm ánh chiều tà chia tay năm cũ (Ảnh: CNA)
Bến phà Kim Môn – Đồng An (Kinmen  - Tong'an) ở Đài Loan, bên kia là huyện Đồng An thuộc Phúc Kiến (Trung Quốc Đại Lục). Nhiều người đã đến ngắm chiều tà chia tay năm cũ. (Ảnh: CNA)
Bến phà Kim Môn – Đồng An (Kinmen  – Tong’an) ở Đài Loan, bên kia là huyện Đồng An thuộc Phúc Kiến (Trung Quốc Đại Lục). Nhiều người đã đến ngắm chiều tà chia tay năm cũ. (Ảnh: CNA)

Màn trình diễn pháo hoa mỗi dịp năm mới trên tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hoa lớn nhất thế giới, năm nay lại tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với 30 ngàn phát pháo hoa trong thời gian chưa đến 238 giây với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. Pháo hoa tạo hình các loại cây cối, hoa cỏ, cá chim, hà mã… Bên cạnh đó, mọi người còn tham gia đếm ngược đón mừng năm mới.

Màn trình diễn pháo hoa tại tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hóa lớn nhất thế giới, năm nay tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. (Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Màn trình diễn pháo hoa tại tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hóa lớn nhất thế giới, năm nay tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. (Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Màn trình diễn pháo hoa tại tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hóa lớn nhất thế giới, năm nay tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với 30 ngàn phát pháo hoa trong thời gian chưa đến 238 giây với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. (Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Màn trình diễn pháo hoa tại tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hóa lớn nhất thế giới, năm nay tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với 30 ngàn phát pháo hoa trong thời gian chưa đến 238 giây với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. (Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Màn trình diễn pháo hoa tại tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hóa lớn nhất thế giới, năm nay tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với 30 ngàn phát pháo hoa trong thời gian chưa đến 238 giây với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. (Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Màn trình diễn pháo hoa tại tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hóa lớn nhất thế giới, năm nay tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với 30 ngàn phát pháo hoa trong thời gian chưa đến 238 giây với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. (Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Màn trình diễn pháo hoa tại tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hóa lớn nhất thế giới, năm nay tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với 30 ngàn phát pháo hoa trong thời gian chưa đến 238 giây với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. (Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Màn trình diễn pháo hoa tại tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hóa lớn nhất thế giới, năm nay tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với 30 ngàn phát pháo hoa trong thời gian chưa đến 238 giây với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. (Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Màn trình diễn pháo hoa tại tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hóa lớn nhất thế giới, năm nay tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với 30 ngàn phát pháo hoa trong thời gian chưa đến 238 giây với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. (Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Màn trình diễn pháo hoa tại tòa cao ốc chọc trời 101 tầng ở Đài Bắc được CNN xếp vào một trong 10 hoạt động bắn pháo hóa lớn nhất thế giới, năm nay tạo một kỷ lục mới trong lịch sử với 30 ngàn phát pháo hoa trong thời gian chưa đến 238 giây với chủ đề hướng về thiên nhiên “Nature is Future”. (Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Trần Bách Châu/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đêm liên hoan đón năm mới ở Đài Bắc. (Ảnh: CNA)
Đêm liên hoan đón năm mới ở Đài Bắc. (Ảnh: CNA)
Đêm liên hoan đón năm mới ở Đài Bắc. (Ảnh: CNA)
Đêm liên hoan đón năm mới ở Đài Bắc. (Ảnh: CNA)

Tại thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) tổ chức màn pháo hoa âm nhạc có thời gian dài nhất toàn Đài Loan: 888 giây. Hàng chục ngàn người dân đã hưởng ứng buổi lễ tham gia đếm ngược chào đón năm mới. Mọi người hô vang Happy New Year!

Màn pháo hoa âm nhạc cầu nguyện cho Trung Hoa Dân Quốc tối ngày 31/12/2015 tại thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) có thời gian kéo dài 888 giây (Ảnh: CNA)
Màn pháo hoa âm nhạc cầu nguyện cho Trung Hoa Dân Quốc tối ngày 31/12/2015 tại thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) có thời gian kéo dài 888 giây (Ảnh: CNA)
Màn pháo hoa âm nhạc cầu nguyện cho Trung Hoa Dân Quốc tối ngày 31/12/2015 tại thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) có thời gian kéo dài 888 giây (Ảnh: CNA)
Màn pháo hoa âm nhạc cầu nguyện cho Trung Hoa Dân Quốc tối ngày 31/12/2015 tại thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) có thời gian kéo dài 888 giây (Ảnh: CNA)
Màn pháo hoa âm nhạc cầu nguyện cho Trung Hoa Dân Quốc tối ngày 31/12/2015 tại thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) có thời gian kéo dài 888 giây (Ảnh: CNA)
Màn pháo hoa âm nhạc cầu nguyện cho Trung Hoa Dân Quốc tối ngày 31/12/2015 tại thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) có thời gian kéo dài 888 giây (Ảnh: CNA)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: