Politico đưa tin, trước khi rời nhiệm sở, ông Trump đã bổ nhiệm hàng chục đồng minh và cựu trợ lý vào nhiều vị trí thuộc hội đồng chính phủ và ủy ban, và điều này có thể sẽ khiến ông Biden “mắc kẹt” với họ.

Trong số những người được ông Trump bổ nhiệm có Pam Bondi ở vị trí giám sát Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy, Kellyanne Conway giữ vị trí trong Hội đồng quản trị của Học viện Không quân, và Corey Lewandowski trong Hội đồng cố vấn kinh doanh cho Bộ trưởng Quốc phòng.

Dailywire cho rằng, ông Biden và nhóm của ông đang cố gắng tìm cách thay thế những người được ông Trump bổ nhiệm.

Tuy nhiên, một số người sau khi xem xét luật đã cho biết rằng việc loại bỏ những người đã được ông Trump bổ nhiệm có thể sẽ không dễ dàng, và đặc biệt là những người này có mối quan hệ chính trị hoặc kinh doanh mang lại lợi ích cho tổ chức.

Hầu hết những người đã được ông Trump bổ nhiệm không cần sự xác nhận của Thượng viện và họ sẽ giữ chức vụ cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm.

Từ Khóa: