Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã đưa ra một tuyên bố trước khi chứng nhận kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn.

Ông Pence bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc từ chối các đại cử tri của Biden.

Tổng thống Trump trong bài phát biểu tại Washington. DC trước người ủng hội bên ngoài Tòa Bạch Ốc đã liên tục kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence hoàn thành nhiệm vụ của mình và hoãn việc xác nhận phiếu bầu cho Biden ở các tiểu bang tranh chấp và gửi trả kết quả bầu cử trở lại cơ quan lập pháp các tiểu bang này.

Nhưng ông Pence tuyên bố sẽ không làm như vậy.

Ông nói trong tuyên bố mới nhất của mình: “Đây là nhận định được cân nhắc của tôi, rằng lời thề ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp hạn chế tôi tuyên bố quyền đơn phương trong việc xác định phiếu đại cử tri nào nên được tính và phiếu bầu nào không nên [được tính]”.

Ảnh chụp tuyên bố của ông Mike Pence.
Ảnh chụp tuyên bố của ông Mike Pence.
Ảnh chụp tuyên bố của ông Mike Pence.