Hai dân biểu Cộng hoà Hoa Kỳ gồm Jim Jordan và James Comer, đã viết một lá thư trong tuần này cho Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, để tìm kiếm lời giải thích về việc liệu Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn cao cấp về dịch tễ của Tòa Bạch Ốc, có ảnh hưởng đến quyết định của Facebook kiểm duyệt nội dung liên quan đến virus corona hay không, theo Headline USA.

Các email mới được công bố cho thấy ông Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, đã liên lạc trực tiếp với Zuckerberg.

Các dân biểu viết trong thư: “Các quyết định kiểm duyệt của Facebook đã không xảy ra một cách ngẫu nhiên và có những dấu hiệu cho thấy Facebook có thể đã đưa ra các quyết định kiểm duyệt nội dung liên quan đến COVID-19 theo lệnh của một số chính sách và quan điểm của chính quyền [Biden]”.

Nhóm dân biểu đặt nghi vấn trong bức thư: “Chính phủ liên bang dường như đã có liên hệ đáng kể với Facebook trong vấn đề đại dịch COVID-19”.

Các dân biểu cho rằng chính phủ liên bang có thể đã vi phạm Tu chính án thứ nhất bằng cách thông đồng với Big Tech để thực hiện các quyết định kiểm duyệt nội dung.