Nhà tư tưởng nổi tiếng David Horowitz ngày 16/1 cảnh báo rằng đảng Dân chủ đang cố gắng “hình sự hóa” các quyền của Tu chính án thứ nhất của người Mỹ khi quốc gia này đang trong “giai đoạn đầu để trở thành một nhà nước phát xít”.

Xuất hiện trên Newsmax TV’s vào tối thứ Bảy (16/1), ông Horowitz, một nhà bảo thủ nổi tiếng người Do Thái, cảnh báo rằng những người theo đạo Cơ đốc sẽ thấy sự ngược đãi ngày càng gia tăng khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Washington.

Theo ông Horowitz, Đảng Dân chủ đã từng chấp nhận một chương trình nghị sự chống Cơ đốc giáo do Barack Obama thúc đẩy mạnh mẽ. Ông gọi Obama là “tổng thống chống Cơ đốc giáo nhất, chống tôn giáo nhất trong lịch sử”.

Nhà tư tưởng Horowitz là tác giả của cuốn sách “Dark Agenda: The War to Destroy Christian America” (Tạm dịch, Chương trình nghị sự đen tối: Cuộc chiến tiêu diệt nước Mỹ Cơ đốc).

Ông cho biết, cuốn “Chương trình nghị sự đen tối” có viết về “những giá trị mà chúng tôi trân trọng” bắt đầu từ những người định cư theo đạo Cơ đốc ở Mỹ. Đó là nhóm người phải chạy trốn sự đàn áp ở châu Âu vì tín ngưỡng của họ.

Ông Horowitz cho rằng đây là lý do chính khiến Tu chính án thứ Nhất vốn tôn vinh quyền tự do ngôn luận và lương tâm như một bức tường thành để bảo vệ tự do tôn giáo, nhưng ngày nay, những quyền tự do đó lại bị “đảng Dân chủ tấn công có hệ thống”.

Nhà tư tưởng nổi tiếng người Do Thái cũng đồng tình với việc đảng Cộng hòa nghi ngờ về kết quả bầu cử năm 2020, đồng thời lưu ý rằng đảng Dân chủ đã có những động thái tương tự trong các cuộc bầu cử năm 2000, 2004 và 2016.