Các nhà khoa học đã phân tích DNA của những ​​bộ xương 8.000 năm tuổi để giải thích về nguồn gốc của người Đông Nam Á hiện đại, từ đó bác bỏ những quan điểm được đưa ra trước đây.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science đã chỉ ra rằng các lý thuyết được đưa ra trong suốt thời gian qua là hoàn toàn không chính xác. Người dân Đông Nam Á hiện đại có nguồn gốc từ ít nhất 4 quần thể cổ đại.

Tác giả công trình nghiên cứu, Trợ lý Giáo sư tại Đại học Copenhagen cho biết: “Việc lý giải nguồn gốc người Đông Nam Á vẫn còn nhiều tranh cãi. Nghiên cứu của chúng tôi bắt nguồn từ người Hoabinhian đến thời kỳ đồ sắt, cho thấy tổ tiên của người Đông Nam Á hiện đại gồm ít nhất 4 quần thể cổ đại. Đây là một mô hình phức tạp hơn nhiều so với những suy nghĩ trước đây”.

Việt Nam
Ảnh minh họa

Trong công trình này, nhóm nghiên cứu đã phân tích ADN từ những mảnh xương có niên đại từ 8.000 năm trước của người Malaysia, Thái Lan, Phillipines, Việt Nam, Indonesia, Lào và Nhật Bản.

Tổng cộng có 26 bộ gen người cổ đại, bao gồm cả DNA của những người săn bắt hái lượm và người Do Thái ở Nhật Bản được sắp xếp theo trình tự và đưa vào nghiên cứu, đối chiếu với các mẫu DNA của những người Đông Nam Á hiện đại.

“Cả những người săn bắn hái lượm Hoabinhian và nông dân Đông Á đều đóng góp vào sự đa dạng của Đông Nam Á hiện tại, và việc di cư đã ảnh hưởng lớn đến các hòn đảo ở Đông Nam Á và Việt Nam. Kết quả mà chúng tôi tìm ra giúp giải quyết một trong những vấn đề gây tranh cãi lâu năm về thời tiền sử ở Đông Nam Á”, Hugh McColl, nghiên cứu sinh, đồng tác giả nghiên cứu.

Đông Nam Á là một trong những khu vực đa dạng nhất trên thế giới về mặt di truyền học. Tuy nhiên, trong hơn 1 thế kỷ, các nhà khoa học cho rằng lý thuyết nguồn gốc dân số của khu vực này là chưa chính xác.

Một giả thuyết cho rằng những người hái lượm Hoabinhian bản địa cư trú ở Đông Nam Á từ 44.000 năm trước đã áp dụng các các phương thức nông nghiệp một cách độc lập, không hòa nhập được với những người nông dân đầu tiên ở Đông Á.

Giả thuyết khác nêu ra “mô hình hai lớp'”, ủng hộ quan điểm nông dân trồng lúa di cư từ Trung Quốc đã đến sống thay thế nơi ở của một nhóm người bản địa đã di cư.

Bạch Dương