Hôm 24/1, hai Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Canada là ông Michael Chong và ông Garnett Genuis đã ra một tuyên bố chung xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người thiểu số khác ở Trung Quốc, theo Epoch Times.

Đồng thời, tuyên bố nêu rõ rằng, Đảng Bảo thủ Canada quan tâm sâu sắc về hành vi diệt chủng nhóm người này của ĐCSTQ.

Tuyên bố chỉ ra rằng, một số tổ chức, bao gồm cả Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế Canada và chính phủ Mỹ (chính quyền cựu Tổng thống Trump) đã kết luận ĐCSTQ phạm tội diệt chủng và các tội ác khác chống lại loài người.

Báo cáo cung cấp một bản tường trình chi tiết về những hành vi lạm dụng nghiêm trọng của chính quyền Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ, cũng như nhóm người thuộc các tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.

Đảng Bảo thủ Canada cho rằng, những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ phải được xử lý đa phương.

Tuyên bố nêu rõ: “Do đó, chúng tôi kêu gọi chính phủ Trudeau và chính phủ Biden chính thức công nhận tội ác diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ Canada khuyến khích các đồng minh khác công nhận tội ác diệt chủng này. Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada hợp tác với các đồng minh, bao gồm cả Hoa Kỳ, có những hành động phối hợp để đối phó với tội ác diệt chủng, chống lại loài người [của ĐCSTQ]”.

Hai nghị sĩ Đảng Bảo thủ Canada cũng kêu gọi chính phủ Trudeau thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân Canada, bao gồm đổi mới những đề xuất đi lại để phản ánh mối đe dọa tiềm ẩn khi người Canada đến Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn ảnh hưởng và các hành động đe dọa do ĐCSTQ thực hiện ở Canada.

Tuyên bố nhấn mạnh, Đảng Bảo thủ sẽ sử dụng các công cụ khác nhau của quốc hội để cố gắng sớm kết luận ĐCSTQ phạm tội ác diệt chủng.