“Tại sao một Chánh Thư ký tiểu bang cánh tả lại cố tình hành động để cho phép những cái tên không đủ điều kiện tiếp tục có trong danh sách đi bầu của Kentucky, vi phạm sắc lệnh đồng thuận của tòa án liên bang?”, Chủ tịch Tom Fitton của Giám sát Tư pháp đặt câu hỏi.

Tổ chức Giám sát Tư pháp (Judicial Watch) hôm 4/1 (theo giờ Mỹ) đã thông báo rằng Tòa án Quận phía Đông của tiểu bang Kentucky Hoa Kỳ đã đồng ý với Judicial Watch rằng cựu Chánh Thư ký Kentucky thuộc Đảng Dân chủ, Alison Lundergan Grimes đã vi phạm các điều khoản của Phán quyết về sự đồng thuận của Đạo luật Đăng ký Cử tri Quốc gia (NVRA), bằng cách trì hoãn gửi thông báo cử tri, cho phép tên của những người đã chết hoặc chuyển đi vẫn còn trên danh sách cử tri của tiểu bang. 

Do vi phạm, Thẩm phán Tòa án quận Gregory F. Van Tatenhove đã gia hạn bản án sau ngày phán quyết, từ ngày 31/10/2023 đến ngày 31/3/2025, cho phép hoàn thành một cuộc bầu cử liên bang bổ sung. Kentucky phải xóa hơn 250.000 tên khỏi danh sách cử tri theo các điều khoản của phán quyết đồng thuận.

Bằng cách vi phạm quyết định của tòa án và trì hoãn gửi thông báo cử tri trước thời hạn quan trọng, tiểu bang Kentucky đã cho phép các đăng ký cử tri không còn giá trị vẫn được áp dụng trong cuộc bầu cử liên bang giữa kỳ năm 2022, lâu hơn hai năm so với phán quyết ban đầu mà Kentucky đã đồng ý.

Phán quyết mới nhất của tòa án này liên quan tới vụ kiện của Tổ chức Giám sát Tư pháp. Tòa án đồng ý với Giám sát Tư pháp rằng: “Các bị cáo ban đầu đã vi phạm Phán quyết đồng thuận” do không gửi thông báo địa chỉ kịp thời: Vì [văn phòng Chánh Thư ký] không theo dõi được các thông báo [được yêu cầu hợp pháp] nên không thể hủy đăng ký của những người đã thay đổi địa chỉ sau cuộc bầu cử tháng 11/2020. … Do đó, việc không hành động này đã làm chậm tiến độ của Kentucky đối với việc “đảm bảo danh sách cử tri đăng ký chính xác và hiện tại”, một trong những mục đích chính của NVRA và Phán quyết đồng thuận.

Trong nhiều năm trước khi đưa ra Phán quyết đồng thuận, Kentucky đã vi phạm yêu cầu của NVRA về việc cập nhật danh sách cử tri của mình, điều này đã buộc Tổ chức Giám sát Tư pháp đệ đơn kiện. Vụ kiện của tổ chức chống lại Kentucky cáo buộc rằng 48 quận có số cử tri đăng ký nhiều hơn số công dân trên 18 tuổi. Vụ kiện lưu ý rằng Kentucky khi đó là một trong ba tiểu bang mà tỷ lệ đăng ký bầu cử trên toàn tiểu bang lớn hơn 100% số công dân đủ điều kiện về tuổi để đi bầu.

“Tại sao một Chánh Thư ký tiểu bang cánh tả lại cố tình hành động để cho phép những cái tên không đủ điều kiện tiếp tục có trong danh sách đi bầu của Kentucky, vi phạm sắc lệnh đồng thuận của tòa án liên bang?” Chủ tịch Tom Fitton của Giám sát Tư pháp đặt câu hỏi. “Các phiếu bầu bẩn khiến việc ăn cắp các cuộc bầu cử trở nên dễ dàng hơn, đó là lý do tại sao vụ kiện để làm sạch các cuộc bầu cử trên khắp nước Mỹ là cấp thiết”, ông cho biết.

Vào tháng 10/2020, Giám sát Tư pháp đã tiết lộ một nghiên cứu cho thấy 353 quận của Hoa Kỳ có số cử tri đăng ký nhiều hơn 1,8 triệu so với những công dân đủ điều kiện trong độ tuổi đi bầu. Nói cách khác, tỷ lệ đăng ký của các quận đó vượt quá 100% số cử tri đủ điều kiện. Nghiên cứu cho thấy tám tiểu bang có tỷ lệ đăng ký trên toàn tiểu bang vượt quá 100% là Alaska, Colorado, Maine, Maryland, Michigan, New Jersey, Rhode Island và Vermont.

Vào tháng 10/2020, Tổ chức Giám sát Tư pháp đã kiện Colorado để buộc tiểu bang phải điều chỉnh danh sách cử tri của mình. 

Tháng 9/2020, tổ chức đã kiện Illinois vì từ chối tiết lộ dữ liệu danh sách cử tri vi phạm luật Liên bang.

Tháng 4/2020, tổ chức kiện North Carolina vì đã không làm sạch được danh sách cử tri của mình.

Tháng 4/2020, Giám sát Tư pháp đã kiện Pennsylvania vì không thực hiện những nỗ lực hợp lý để loại bỏ những cử tri không đủ điều kiện khỏi danh sách của họ theo yêu cầu của NVRA.