Lifesite News đưa tin hôm 10/6, một phụ huynh có tên Tatiana Ibrahim ở New York đã gây xôn xao dư luận trong bài phát biểu mười một phút trước hội đồng nhà trường của Học khu Trung tâm Carmel, cáo buộc nhà trường “phản bội con cái chúng tôi” khi cho tuyên truyền các luận điệu thiên tả.

Bà Ibrahim bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc tuyên bố rằng bà đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch ngân sách gần đây vì hội đồng nhà trường là “những tên trộm” và “những kẻ nói dối”.

Bà nói: “Hãy ngừng dạy con cái chúng tôi ghét cảnh sát, hãy ngừng dạy con cái chúng tôi rằng nếu chúng không đồng ý với cộng đồng LGBT (cộng đồng đồng tính, chuyển giới) thì chúng là kỳ thị đồng tính”.

Bà Ibrahim cũng chỉ trích cách định hướng học sinh rằng là sai trái khi công kích phong trào Black Lives Matter, và là mê tín khi tin vào Chúa.

Bà nói với Hội đồng trường rằng “Quý vị đang lạm dụng tình cảm và lạm dụng tinh thần con cái của chúng tôi. Quý vị đang làm chúng mất tinh thần bằng cách dạy chúng các giá trị cộng sản”.

Khi Ibrahim tiếp tục, một số thành viên hội đồng trường cắt ngang và phàn nàn rằng “đây không phải là một cuộc thảo luận hòa bình” và nói rằng bà Ibrahim không nên thảo luận về những bất bình của mình trước công chúng mà thay vào đó nên tham gia một cuộc họp riêng với ban giám hiệu nhà trường.