Đạo luật Quốc phòng sửa đổi của Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 1/1 đã trao thêm quyền cho ông Tập Cận Bình trong việc triển khai quân đội để bảo vệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), theo Bitter Winter.

Đạo luật Quốc phòng mới của Trung Quốc được ban hành vào ngày 26/12/2020, theo sau Hội nghị Giáo dục Chính trị và Tư tưởng Quân sự được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 3 đến ngày 4/12 dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình.

Điều 4 của luật sửa đổi ngầm ám chỉ việc thúc đẩy “Tư tưởng Tập Cận Bình về củng cố quân đội” khi nó đề cập tới “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới, thực hiện Tư tưởng Tập Cận Bình về củng cố quân đội”.

Luật cũ trao quyền tổng triển khai quân đội cho Quốc vụ viện, Nội các Trung Quốc, còn luật mới chuyển một phần quyền này cho Quân ủy Trung ương, nơi ông Tập Cận Bình là chủ tịch, trong khi vẫn giữ nguyên nguyên tắc: “Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Một thay đổi quan trọng nữa thể hiện ở Điều 22 khi nó cho phép triển khai quân đội Trung Quốc trên phạm vi rộng hơn “để bảo vệ chủ quyền quốc gia, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, để bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài của đất nước và thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới”. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc sẽ can thiệp để “xử lý các sự cố đột ngột gây nguy hiểm cho an ninh xã hội, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khủng bố”.

Theo Bitter Winter, việc đạo luật sửa đổi đề cập đến “toàn vẹn lãnh thổ” sẽ gây ra những lo ngại rõ ràng đối với Đài Loan và Hồng Kông, hai vùng lãnh thổ mà ĐCSTQ coi là một phần của Trung Quốc. “An ninh xã hội” và “ngăn chặn các hoạt động khủng bố” sẽ biện minh cho những can thiệp quân sự hà khắc ở những nơi như Tây Tạng và Tân Cương, còn “thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới” nghe có vẻ tốt đẹp nhưng nó có nghĩa là quân đội Trung Quốc có thể can thiệp hầu như ở mọi nơi “để bảo vệ lợi ích của đất nước ở nước ngoài”.