Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) hôm 8/11 cho biết hơn 45 triệu người ở 43 quốc gia trên thế giới đang trên bờ vực nạn đói. 

Theo Giám đốc Điều hành WFP David Beazley: “Hàng chục triệu người đang nhìn vào vực thẳm. Xung đột, biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 tiếp tục làm gia tăng số lượng người gặp nạn đói dữ dội và dữ liệu mới nhất cho thấy hơn 45 triệu người hiện đang đứng trên bờ vực thảm họa đói”.

Ông cho rằng việc tăng giá nhiên liệu, thực phẩm và phân bón dẫn đến gia tăng các tình huống khủng hoảng. Điều này góp phần làm xuất hiện các cuộc khủng hoảng mới, chẳng hạn như khủng hoảng đang diễn ra ở Afghanistan, cũng như các cuộc khủng hoảng lâu dài, chẳng hạn như ở Yemen và Syria.

WFP cho biết nguyên nhân mức tăng từ 42 triệu người hồi đầu năm lên 45 triệu là do đánh giá an ninh lương thực mới đây cho thấy ba triệu người khác đang đối mặt với nạn đói ở Afghanistan. 

Theo ước tính mới nhất, gần 24 triệu người ở Afghanistan phải đối mặt với nạn đói cấp bách. 8,7 triệu người đang ở giai đoạn 4 của ICF, giai đoạn thiếu thức ăn khẩn cấp. WFP lưu ý rằng vào năm 2022, họ sẽ cần khoảng 220 triệu đô-la Mỹ mỗi tháng để tăng cường hỗ trợ cho người dân Afghanistan.