Gần đây, khảo sát về Tự do, Tiến bộ và Thịnh vượng của Sinh viên Đại học Hoa Kỳ phát hiện rằng, 73% sinh viên bảo thủ tự hào vì là người Mỹ, trong khi đó, con số này với sinh viên theo chủ nghĩa tự do chỉ là 38% và với những người tự nhận không theo đảng phái là 59%. Điều này cho thấy sinh viên Hoa Kỳ đang phát triển cái nhìn tiêu cực hơn về nước Mỹ. 

Ảnh chụp màn hình.

Các sinh viên bảo thủ ít có xu hướng chấp nhận mô hình về người Mỹ được giảng dạy trong trường học. 81% sinh viên theo chủ nghĩa tự do nói “đại học cho họ hình dung chính xác hơn về Hoa Kỳ” trong khi chỉ 44 % sinh viên bảo thủ tin tưởng những gì họ đang được dạy về nước Mỹ trong các trường đại học. 

Ảnh chụp màn hình.

Cuộc khảo sát do Viện Sheila và Robert Challey hợp tác với Bang Bắc Dakota thực hiện vào tháng 4, đã đánh giá quan điểm và nhận thức của nhóm 400.000 sinh viên từ 71 trường đại học. 

Gần một nửa số sinh viên được khảo sát thuộc các hệ tư tưởng chính trị khác nhau nói rằng tương lai của nước Mỹ sẽ mờ mịt.

Các sinh viên theo chủ nghĩa tự do và bảo thủ đều đưa ra những phản ứng tiêu cực liên quan đến sự tiến bộ về con người ở Mỹ và trên toàn thế giới. Nghiên cứu chỉ ra, chỉ khoảng một nửa trong số hai nhóm này tin rằng, dựa trên những gì họ đã học được ở trường đại học, thế giới và Hoa Kỳ đã trở nên tốt đẹp hơn trong 50 năm qua. 

Hơn một nửa số sinh viên theo chủ nghĩa tự do và 32% sinh viên bảo thủ cho biết học đại học khiến họ có cái nhìn tiêu cực hơn về Hoa Kỳ

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện, 70% sinh viên nói rằng các giáo sư trên các trường đại học có quan điểm bất lợi đối với chủ nghĩa tư bản.

Trong khi đó, 47% sinh viên tự do có quan điểm tích cực về chủ nghĩa xã hội so với 7% của sinh viên bảo thủ.