New York Post đưa tin, theo một cuộc thăm dò được công bố hôm Chủ nhật (ngày 31/10), hơn 50% người Mỹ không tán thành hiệu suất làm việc của Tổng thống Biden và 71% cử tri tin rằng, đất nước đang đi sai hướng. 

Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, tỷ lệ tán thành tổng thống ở mức 42% so với 54% cử tri không tán thành. 

Chỉ số chấp thuận của ông Biden cũng đang giảm do cách thức xử lý đại dịch COVID-19 và điều hành nền kinh tế của ông.

Vào tháng 4, khảo sát cho thấy có 69% cử tri được hỏi tán thành cách xử lý dịch COVID -19 của ông và 27% cử tri không tán thành. Tuy nhiên, cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ chấp thuận đã giảm xuống 51% và tỷ lệ không chấp thuận đã tăng lên 47%. 

Về kinh tế, vào tháng 4, ông Biden được tán thành với tỷ lệ 52%. Nhưng con số này giảm xuống còn 40% tán thành vào tháng 10. Tỷ lệ không tán thành cách giải quyết của tổng thống về vấn đề kinh tế cũng tăng thêm 14% trong 6 tháng. 

Khảo sát còn cho thấy, 71 % người Mỹ nói rằng đất nước đang đi sai hướng. Trong đó có 48 % đảng viên Dân chủ, 93% đảng viên Cộng hòa và 70 % người không theo đảng phái đồng ý với nhận định này. 

Cuộc thăm dò đã khảo sát 1.000 người lớn trong khoảng thời gian từ 23-26 tháng 10.