Khảo sát của CBS News/YouGov cho thấy đa số người dân Hoa Kỳ không đồng tình với cách Biden điều hành đất nước, chỉ có 4% người được hỏi tin rằng mọi thứ ở Mỹ đang rất khả quan, theo New York Post.

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 21/11, khoảng 44% người được hỏi ủng hộ cách ông Biden làm việc. Phần còn lại cho rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm điều hành không tốt nên đề đất nước gặp khó khăn với các vấn đề lạm phát, nhập cư, kinh tế, chính sách đối ngoại và sắc tộc.

Khi được hỏi “Mọi thứ đang diễn ra thế nào tại Mỹ?”, 70% người tham gia khảo sát đánh giá “rất tệ” hoặc “hơi tệ”, chỉ 30% chọn “rất tốt” hoặc “tốt”. Với câu hỏi về nền kinh tế quốc gia, cuộc khảo sát của CBS News/YouGov cho thấy 64% đánh giá “rất tệ” hoặc “tệ”, khoảng 30% đánh giá “tốt” hoặc “rất tốt”.

Về vấn đề người nhập cư, 57% người được hỏi nói rằng Biden “không đủ cứng rắn”, 28% đánh giá ông đang xử lý vấn đề “đúng cách” và chỉ 15% tin người đứng đầu chính phủ Mỹ “đủ cứng rắn”.

Cuộc thăm dò của CBS News/YouGov được thực hiện từ ngày 15/11 đến ngày 19/11, với 2.058 người trưởng thành ở Mỹ đồng ý trả lời câu hỏi khảo sát.

Kết quả thăm dò của NBC hồi đầu tháng này cho thấy hơn 50% người Mỹ không tán thành hiệu suất làm việc của ông Biden, còn 70% cho rằng Mỹ đang đi sai hướng.

Cuộc khảo sát của hãng Gallup cuối tháng 10 cũng cho thấy Biden là người có tỷ lệ ủng hộ trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ giảm mạnh nhất trong số các tổng thống Mỹ từ năm 1953.