John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Biden về biến đổi khí hậu, đã đầu tư vào các công ty dầu mỏ trước khi thoái vốn để đảm nhận vai trò hiện tại, theo Fox News.

Tổng thống Biden và những người Dân chủ như ông Kerry luôn giương cao khẩu hiệu chống biến đổi khí hậu và cổ súy cho dự án năng lượng xanh hạn chế tối đa việc sử dụng các nguyên liệu như dầu mỏ.

Các biểu mẫu công bố tài chính của ông Kerry mà Fox News tiếp cận được cho thấy, cựu ngoại trưởng dưới thời Obama đã đầu tư tài chính vào hàng loạt công ty dầu mỏ, bao gồm Duke Energy, Cimarex, Dominion Energy, Exelon Corporation và Valero Energy.

Trong khi ông Kerry đầu tư vào các công ty dầu mỏ, ông cũng làm việc với các nhóm có khuynh hướng chống biến đổi khí hậu như The Rise Fund, nơi ông giữ vai trò cố vấn cấp cao, và nhóm Đối tác Tài chính Khí hậu, nơi ông đóng vai trò là chủ tịch hội đồng cố vấn của nhóm.

Vào đầu tháng Ba, ông Kerry cảnh báo ngành công nghiệp dầu khí rằng nếu không nắm lấy năng lượng sạch, nó sẽ “ngồi đó với rất nhiều tài sản mắc kẹt” và “kết cục là sai lầm của trận chiến”. Ông cũng nói rằng ngành công nghiệp dầu khí nên tìm hiểu “làm thế nào để chúng ta không trở thành một công ty dầu khí, mà làm thế nào để chúng ta trở thành một công ty năng lượng”.