Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập đang hoàn thiện danh sách cử tri không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 3 năm nay để chuyển đến văn phòng công tố tối cao.

Tờ Al-Watan cho biết Văn phòng Công tố Tối cao đang xem xét mức phạt 500 Bảng Ai Cập (EGP), tương đương 28 USD, đối với mỗi công dân vắng mặt tại cuộc bầu cử mà không có lý do chính đáng.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Lashin Ibrahim nói: “Ủy ban bầu cử có nghĩa vụ thực thi pháp luật. Mức phạt không phải một quy định mới, nó áp dụng cho tất cả các cuộc bầu cử”.

Theo ủy ban này, 34,82 triệu cử tri trong tổng số gần 60 triệu người trong danh sách đã không xuất hiện tại các điểm bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ chiếm hơn 41%.

Trước đây, chế tài xử phạt này chưa từng được áp dụng vì chưa đến mức có quá nhiều người vi phạm như lần này.

Tổng thống đương nhiệm của Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi, đã giành được khoảng 22 triệu phiếu bầu từ 97% cử tri đi bầu tại cuộc bầu cử này.

Hồng Hạnh (Tổng hợp)