Gần 800 thành viên gia đình quân nhân – bao gồm cả gia đình Sao Vàng – đã ký một bức thư ngỏ để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump, trước những lời công kích trên các phương tiện truyền thông chính thống về lòng yêu nước và sự quan tâm của ông đối với quân đội.
Bức thư, được Breitbart News đăng độc quyền, viết:

“Thưa Tổng thống, có hàng trăm ngàn vợ chồng quân nhân trên đất nước này, những người bị ép buộc vào số đông im lặng. Nhưng chúng tôi hỗ trợ ông. Chúng tôi không tin những lời nói dối và tin đồn mà người khác cố gắng lan truyền. Chúng tôi đứng cùng với ông.”

Những người ký tên trong bức thư bao gồm các gia đình Sao Vàng, vợ chồng quân nhân, bà mẹ quân nhân, con trai và con gái quân nhân, và các cựu chiến binh, theo các tác giả. Họ cho biết bức thư đã thu hút được hơn 700 chữ ký chỉ trong ba ngày và tiếp tục được thu thập thêm sau thời hạn chữ ký.

Các gia đình Sao Vàng là thân nhân trực hệ cuả các thành viên trong Lực lượng Võ trang hy sinh trong tác chiến hoặc trong khi hỗ trợ các hoạt động quân sự.

Họ cho biết trong một tuyên bố với Breitbart News kèm theo bức thư rằng họ quyết định viết nó sau khi quan sát thấy các cặp vợ chồng quân nhân tự do xuất hiện để lên tiếng đại diện cho tất cả họ. Các gia đình này nói rằng:

“Trong vài tuần gần đây, một câu chuyện sai sự thật đã được phổ biến liên quan đến nhận thức của cộng đồng quân đội về Tổng tư lệnh của chúng ta. Với tư cách là Vợ/chồng, Cựu chiến binh và Thành viên Gia đình Conservative [1], chúng tôi từ chối im lặng trong sự ủng hộ nhiệt thành của chúng tôi dành cho Tổng thống Trump khi biết rằng ông ấy rất quý trọng cộng đồng quân nhân mà chúng tôi là một phần.

Thông thường những giọng nói đó là nỗ lực lớn nhất để thuyết phục tất cả mọi người mà họ nói vì tất cả, nhưng chúng tôi ở đây để đứng lên và được tính trong số những người từ chối im lặng tiếng nói của chúng tôi.”

Chú thích:

[1] Từ conservative thường được dịch là “bảo thủ” trong tiếng Việt và có thể gây hiểu nhầm nghĩa, trong khi từ này có hàm nghĩa là là bảo vệ, duy trì các giá trị truyền thống như tín ngưỡng, phản đối quan hệ đồng tính, phản đối phá thai… Tại Mỹ, những người conservative thường là các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ đảng Cộng hòa. Đối lập với trường phái này là liberal, thường được dịch là “tự do”, với những quan điểm phản truyền thống như ủng hộ hôn nhân đồng tính, ủng hộ phá thai.

Theo Breitbart
Giải Mật biên dịch