Ủy ban châu Âu đang xem xét kế hoạch tài trợ 2 nghìn tỷ euro (khoảng 2,15 nghìn tỷ USD) nhằm phục hồi sự suy thoái của kinh tế châu Âu được gây ra bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Theo Reuters, một ghi chú nội bộ của Ban điều hành EU cho biết, ngân sách dài hạn cho giai đoạn 2021-2027 của EU và một quỹ mới, được gọi là quỹ “Công cụ Phục hồi”, sẽ được sử dụng để phục hồi nền kinh tế châu Âu.

Ủy ban có thể vay 320 tỷ euro (gần 350 tỷ USD) trên thị trường, và sau đó sẽ cho các chính phủ EU vay khoảng một nửa số tiền đó. Phần còn lại của khoản vay sẽ là một phần của ngân sách dài hạn của EU và được các chính phủ EU hoàn trả sau năm 2027 trong một thời gian dài, hoặc được hoàn lại thông qua thu nhập bổ sung trong tương lai cho ngân sách EU, ví như dưới hình thức thuế mới của EU. Một phần trong khoản tiền có thể được trao cho các quốc gia thành viên dưới dạng tài trợ.

Ngoài ra còn có 200 tỷ euro khác (khoảng 215 tỷ USD) trong ngân sách cho Cơ sở Phục hồi và Tái thiết, và thêm 50 tỷ euro (gần 55 tỷ USD) vào các quỹ liên kết – số tiền thường dùng để cân bằng các tiêu chuẩn sống trong khối 27 quốc gia EU – sẽ được sử dụng trước để chi tiêu trong năm 2021-22.

Theo bản ghi chú, các nhà lãnh đạo EU có thể phê duyệt thành văn bản pháp lý cho kế hoạch này vào tháng 6 để cho phép “Công cụ Phục hồi” có hiệu lực ngay lập tức và khoản ngân sách dài hạn tiếp theo của EU sẽ đi vào hiệu lực từ ngày 1/1/2021.