Trong một lá thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ ngày 8/1, Dân biểu Ashley Hinson nói rằng bà đã nhận được một tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến tận “văn phòng chính thức của mình tại Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Longworth”.

Dân biểu Hinson nói rằng bà và nhân viên của mình đã “không hề đặt China Daily”, một tờ báo do ĐCSTQ sở hữu và điều hành. Bà Hinson viết rằng “nội dung tuyên truyền nguy hiểm này do ĐCSTQ sở hữu, trả tiền và viết ra”.

Hinson nói rằng bà cảm thấy “kinh hoàng” khi nhận được tờ báo tại văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ của mình. Bà yêu cầu Pelosi “sử dụng quyền kiểm soát với tư cách là Chủ tịch Hạ viện để ngăn ĐCSTQ phân phối ấn phẩm do nhà nước điều hành trong các hội trường linh thiêng của chúng ta”. 

Dân biểu Hinson tiếp tục viết rằng “thứ rác rưởi gây khó chịu này không nên tự động được phân phối đến các văn phòng Quốc hội bằng tiền của những người đóng thuế Mỹ”.

Dân biểu tiếp tục giải thích rằng “China Daily được đăng ký là đại lý nước ngoài theo Đạo luật đăng ký đại lý nước ngoài”. Bởi vì ấn phẩm tuyên truyền được đăng ký với tư cách là đại lý nước ngoài, nó ngăn cản nhân viên của ấn phẩm tiếp cận với các phòng trưng bày báo chí của quốc hội. Bằng cách gửi trực tiếp ấn phẩm của nó đến các văn phòng Quốc hội, nó đã vượt qua vòng phong tỏa.

Hạ nghị sĩ Hinson viết rằng bà “đã tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ chống lại mọi kẻ thù, đối ngoại và đối nội. ĐCSTQ chắc chắn là kẻ thù nước ngoài đối với Hiến pháp của chúng ta, các quyền trong đó và các giá trị mà đất nước chúng ta đang nắm giữ”.

Dân biểu Hinson yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Pelosi “ngăn cản thứ giẻ rách tuyên truyền phong phú nhất của ĐCSTQ đến được tới văn phòng [của Hinson], nơi phục vụ người dân của Quốc hội Iowa chứ không phải của ĐCSTQ”.