The Hill đưa tin, một nhóm dân biểu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang kêu gọi điều trần về dòng người di cư ở biên giới phía nam vì lo ngại rủi ro cho an ninh quốc gia.

“Tiểu ban nên lắng nghe trực tiếp từ quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa về những gì chính quyền Biden đang làm để giải quyết hoạt động tội phạm do chính sách cấp tiến của chính quyền gây ra”, Dân biểu Andy Biggs và Jim Jordan hôm 18/3 viết trong thư gửi Dân biểu Dân chủ Sheila Jackson Lee, lãnh đạo tiểu ban Tư pháp về Tội phạm, Khủng bố và An ninh Nội địa.

Bức thư này được 8 Dân biểu Đảng Cộng hòa khác ký tên.

Theo Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ, có hơn 100.000 người bị giữ ở biên giới phía nam khi vượt biên vào Mỹ hồi tháng 2, tăng 28% so với tháng trước đó.

Nhoám Dân biểu Đảng Cộng hòa cho rằng số người di cư tăng có thể tác động đến khả năng thực thi pháp luật của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới, bao gồm việc ứng phó với nạn buôn bán ma túy.

“Chính sách nhập cư của chính quyền Biden dẫn đến người di cư gia tăng dọc biên giới phía nam. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới hiện phải chuyển nguồn lực khỏi các nhiệm vụ ưu tiên và nhiệm vụ thực thi pháp luật để bảo đảm an ninh biên giới và ứng phó người nước ngoài bất hợp pháp”, hai dân biểu nêu thêm.