Cựu Thủ tướng Shinzo Abe, người đã trở thành người đứng đầu phe lớn nhất trong Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) đã đưa ra các sửa đổi hiến pháp như là bước đầu tiên trong quá trình nhậm chức.

Phe Hosoda, phe lớn nhất trong Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Shinzo Abe làm chủ tịch tại cuộc họp chung vào ngày 11/11. Kết quả là phe Hosoda được gọi là phe Abe. Phe Abe có 87 thành viên Hạ viện, nhiều nhất trong số bảy phe chính trong Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Trong môi trường chính trị của Nhật Bản, nơi mà các phái chính trị quyết định đất nước, ảnh hưởng chính trị của Abe với tư cách là lãnh đạo nhóm lớn nhất của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cầm quyền dự kiến ​​sẽ tăng lên.

Trong lời chào, cựu Thủ tướng Abe nói: “Tôi muốn làm hết sức mình để truyền lại một nước Nhật đầy tự hào cho thế hệ sau”. Hãy để chúng tôi đi đầu trong cuộc thảo luận.

Cựu Thủ tướng Abe đã tích cực thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp trong giai đoạn thứ hai kéo dài 7 năm 8 tháng cầm quyền, nhưng phe đối lập đã không phản hồi tích cực về các cuộc thảo luận, cuối cùng đã thất bại. Tuy nhiên, trong cuộc tổng tuyển cử Hạ viện vào ngày 31 tháng trước, cục diện đã thay đổi khi đảng cực hữu, Hiệp hội Phục hồi Nhật Bản, một cơ quan chuyên sửa đổi hiến pháp, đã đạt được những bước tiến.

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã thúc đẩy các sửa đổi hiến pháp nêu rõ Lực lượng Phòng vệ trong Điều 9 của Hiến pháp, được gọi là “Hiến pháp Hòa bình”. Ông được cho là luôn mong muốn Nhật Bản trở thành một “quốc gia có lực lượng quân sự có khả năng thực chiến” sau khi bị giới hạn hoàn toàn kể từ sau thất bại của đế quốc Nhật trong thế chiến II. Điều này có thể có ý nghĩa rằng, với sự trở lại và ảnh hưởng lớn của ông Abe, Nhật Bản có thể tiến tới có lực lượng quân sự thiện chiến và mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Từ Khóa: