Bà Nikki Haley, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm thứ Hai (25/1 theo giờ Mỹ) đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden không tái gia nhập Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Bà Nikki Haley từng phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống (TT) Donald Trump. Bà viết trên Twitter:

“Hội đồng Nhân quyền LHQ là một hội đồng của sự thiên vị chính trị đang chế nhạo nhân quyền. Nếu Biden gia nhập hội đồng với các thành viên gồm các chế độ độc tài và một số kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới, thì việc này chẳng khác nào việc công khai phản ngược lại cuộc đấu tranh vì nhân quyền của chúng ta”.

Năm 2018, chính quyền TT Trump đã rút Mỹ khỏi Hội đồng LHQ, nhấn mạnh rằng những bên vi phạm nhân quyền như Trung Quốc và Cuba lại được bầu vào vào hội đồng này.

Khi đó, bà Haley phát biểu: “Đã quá lâu rồi, Hội đồng Nhân quyền đã trở thành bảo mẫu cho những kẻ vi phạm nhân quyền và là nơi tập trung thành kiến ​​chính trị”.

Ông Biden từng hứa sẽ tái gia nhập Hội đồng nhân quyền LHQ và cải cách tổ chức này, nhưng cho đến nay ông vẫn chưa đưa ra các tiêu chí cải cách mà ông dự tính thực hiện.

Ông cho biết trong một bài đăng vào năm 2019: “Chúng tôi sẽ gia nhập lại Hội đồng Nhân quyền LHQ và làm việc để bảo đảm rằng cơ quan này thực sự tồn tại đúng với các giá trị của nó”.