Vào thời điểm quan hệ Mỹ – Trung tiếp tục căng thẳng, ông Tập Cận Bình đã yêu cầu các công ty Trung Quốc rời khỏi Phố Wall, nhưng dòng tiền của Mỹ vào Trung Quốc đã tăng mạnh. Một báo cáo đã chỉ ra những lỗ hổng và tuyên bố rằng Bắc Kinh đang thu hút vốn của các nhà quản lý quỹ nước ngoài, đồng thời giúp họ tăng vị thế trên thị trường Trung Quốc, biến chúng thành công cụ để tài trợ cho các mục tiêu phát triển công nghệ của ĐCSTQ và các mục tiêu chính sách khác, theo Creaders.

Theo báo cáo thường niên mới nhất do Ủy ban Đánh giá An ninh Kinh tế Mỹ – Trung trình lên Quốc hội Mỹ, sự gia tăng đáng kể đầu tư của Mỹ vào thị trường Trung Quốc đã kéo theo các vấn đề an ninh đối với Mỹ.

Báo cáo chỉ ra rằng sự tham gia của các nhà đầu tư Mỹ vào thị trường Trung Quốc đã tăng mạnh, vượt qua khả năng quốc phòng của chính phủ Mỹ. Do đó, báo cáo kêu gọi chính phủ Mỹ kiểm soát chặt chẽ hơn các dòng tiền đổ vào thị trường Trung Quốc.

Theo báo cáo từ Financial Times hôm nay 26/11, nếu động thái này được thông qua, nó sẽ tác động sâu sắc đến các công ty quản lý tài sản và các nhà cung cấp chỉ số.

Báo cáo đệ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ nêu rõ rằng “bất chấp căng thẳng tiếp tục trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, các nhà đầu tư Hoa Kỳ, các công ty quản lý tài sản và quỹ tương hỗ đang tăng cường tham gia vào thị trường tài chính của Trung Quốc.” Các nguồn vốn của Hoa Kỳ đối với chứng khoán và chứng khoán nợ của Trung Quốc, đã tăng 57,7%, từ 765 tỷ đô la Mỹ năm 2017 lên 12 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2020.

Báo cáo cũng nêu rõ “các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang tìm kiếm nguồn vốn và các nhà quản lý quỹ nước ngoài khi họ nỗ lực biến thị trường vốn của Trung Quốc trở thành công cụ tài trợ cho các mục tiêu phát triển công nghệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các mục tiêu chính sách khác.”

Ủy ban khuyến nghị mở rộng phạm vi của các chính sách hiện hành để bịt các kẽ hở. Những kẽ hở này bao gồm việc các nhà đầu tư tổ chức Hoa Kỳ có thể tiếp tục mua và bán các công ty liên quan đến quân đội Trung Quốc và thu lợi từ chúng bằng cách “không hoạt động ở Hoa Kỳ” và “chỉ liên quan đến những người không phải là công dân Hoa Kỳ.”

Báo cáo viết, “Nếu chúng tôi thực sự quan tâm đến việc bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, không chỉ trên bề mặt, kẽ hở này nên được bịt kín theo khuyến nghị của Ủy ban Đánh giá An ninh Kinh tế Mỹ-Trung”.

Báo cáo thường niên của ủy ban đánh giá cũng nhắm mục tiêu đến cách tiếp cận của chính phủ Trung Quốc trong việc mở cửa thị trường vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài, nêu rõ rằng “Chính phủ Trung Quốc chỉ cho phép các công ty và nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Trung Quốc nếu nó có lợi cho quốc gia của họ”. Do đó, “mở cửa tài chính danh nghĩa của Trung Quốc” thực sự là một quá trình được quản lý cẩn thận nhằm tăng cường sự kiểm soát của nhà nước đối với thị trường vốn và sử dụng các nguồn vốn nước ngoài để đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia của chính phủ Trung Quốc”.

Ủy ban cũng nhấn mạnh một vấn đề đặc biệt, đó là các nhà quản lý tài sản phân bổ tài sản của Trung Quốc thông qua các quỹ “được quản lý thụ động” và dần dần kết hợp nợ Trung Quốc vào một chỉ số đầu tư. Việc đưa chứng khoán Trung Quốc vào chỉ số đầu tư tăng đáng kể đã cho phép các nhà đầu tư Mỹ tự động hóa việc phân bổ các công ty Trung Quốc và có thể tránh được sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.