‘Vạn thế sư biểu’ bàn luận về sự học

Đời sống 17/01/21, 11:45

"...Chạm khắc đồ gỗ thì cần phải có đường mực mới chính xác được. Người ta tiếp nhận lời khuyên nhủ mới có thể đạt đến cảnh giới của Thánh nhân..." Khổng Phu Tử là danh hiệu tôn kính của hậu thế cho Khổng Khâu (551 TCN - 479 TCN) tự ...

Khổng Tử biết mệnh Trời, dự ngôn chính xác vô cùng

Văn hóa 16/04/19, 10:00

Khổng Tử nói: "Ta mười lăm tuổi để ý chí vào việc học... năm mươi tuổi biết mệnh Trời..." Trong lịch sử còn ghi chép lại vài câu chuyện cho thấy khả năng ‘tri Thiên mệnh’, dự đoán tương lai chính xác vô cùng của Khổng Tử. Dù người đời sau ...

End of content

No more pages to load