Trung Hoa văn minh sử tập 2 (1): Vì sao nói học lịch sử là để ‘Cứu thiên nhân chi tế, thông cổ kim chi biến, thành nhất gia chi ngôn’?

Chuyên đề 24/01/22, 16:08

Ở tập 1, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã làm sáng tỏ vài vấn đề trong giáo dục lịch sử Trung Quốc, trong đó vấn đề lớn nhất chủ yếu chính là giáo dục lịch sử ở Đại lục không có cách nào thoát khỏi cái khung của chủ nghĩa ...

End of content

No more pages to load