Dũng sĩ hạng nhất theo quan niệm Nho gia của Khổng Tử

Văn hóa 16/01/16, 06:21

Đa số mọi người thường cho rằng người hành hiệp trượng nghĩa có thể lên núi bắt hổ, xuống nước bắt thuồng luồng, dũng mãnh trên chiến trường trước mưa tên rừng đạn mới xứng là dũng sĩ thật sự. Nhưng Khổng Tử lại không nghĩ như thế. Trong các đệ ...

End of content

No more pages to load