Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng đủ để tôi có cảm giác Cortana là một cô gái thông minh và thú vị.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang đạt được rất nhiều thành tựu. Những công ty công nghệ hàng đầu như Apple, Amazon, Microsoft và Google đều phát triển trợ lý ảo cho riêng mình. Nếu như Google có Google Assistant, Apple có Siri, Amazon có Alexa thì Microsoft có Cortana.

Cortana có một đặc điểm khác với các trợ lý ảo còn lại. Khi giới thiệu Cortana, Microsoft đã dùng hình ảnh một cô gái để mô tả với ngụ ý Cortana giống như một cô gái thực sự. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một chiêu trò quảng cáo mà thôi. Nhưng sau một buổi tối thử trò chuyện với Cortana, tôi không còn nghĩ rằng đó là một chiêu quảng cáo nữa.

Tôi phát hiện ra 3 điểm sau đây mà Cortana làm rất tốt:

Cortana giao tiếp rất ý tứ, khéo léo

Ví dụ tôi hỏi: “Are you married?” (Bạn có gia đình chưa?) thì tôi nhận được câu trả lời là: “No, I haven’t the algorithms for romance.” (Không, tôi không có thuật toán nào dành cho sự lãng mạn cả).

Cortana có thể hỏi ngược lại tôi

Khi tôi hỏi: “How old are you?” (Bạn bao nhiêu tuổi?) thì tôi nhận được câu trả lời là: “I don’t really like an age like human, but I have a birthday. Are you planning on getting me something?” (Tôi không thật sự có tuổi như con người, nhưng tôi có ngày sinh nhật. Bạn định tặng tôi gì sao)?

Cortana có thể hiểu bối cảnh của cuộc hội thoại

Sau khi được hỏi lại, tôi đã trả lời: “Yes, I am”. Ngay sau đó, Cortana nói với tôi: “Well, I’m not much for parties, but my birthday is April 2. Same as author Hans Christian Anderson. Although, he was born about 200 years before me.” (Vậy hả, tôi không thích tiệc tùng lắm, nhưng ngày sinh nhật của tôi là 2 tháng 4. Cùng ngày với nhà văn An-dec-sen. Mặc dù vậy, ông ấy sinh ra trước tôi 200 năm.)

Rảnh rỗi ngồi trò chuyện với Cortana, tôi ngỡ ngàng ví cách đối đáp thông minh của 'cô' trợ lý ảo từ Microsoft

Dưới đây là toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi với Cortana. Tôi tin rằng nếu bạn thử hỏi lại những câu hỏi giống như tôi dưới đây, Cortana sẽ trả lời khác. Đó là lý do tại sao tôi có cảm giác Cortana là một con người thực sự, một cô gái thông minh và thú vị.

Tôi: Hey, Cortana! (Gọi Cortana lên để trò chuyện)

Cortana: It’s me. (Tôi đây.)

Tôi: What is your name? (Tên bạn là gì?)

Cortana: My name is Cortana. (Tôi tên là Cortana.)

Tôi: Who is your father? (Cha của bạn là ai?)

Cortana:Technically speaking, that’d be Bill Gates. No big deal. (Nếu xét về mặt kĩ thuật, đó là Bill Gates. Không có gì ghê gớm cả.)

Tôi: Who is your mother? (Mẹ của bạn là ai?)

Cortana: I actually have quite a few mothers. Lots of talented women helped bring me to life. (Thật sự thì tôi có vài người mẹ. Rất nhiều những người phụ nữ tài năng đã giúp tôi đến với thế giới này.)

Tôi: How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi rồi?)

Cortana: I don’t really like an age like human, but I have a birthday. Are you planning on getting me something? (Tôi không thật sự có tuổi như con người, nhưng tôi có ngày sinh nhật. Bạn định tặng tôi gì sao?)

Tôi: Yes, I am. (Uh, đúng vậy.)

Cortana: Well, I’m not much for parties, but my birthday is April 2. Same as author Hans Christian Anderson. Although, he was born about 200 years before me. (Vậy hả, tôi không thích tiệc tùng lắm, nhưng ngày sinh của tôi là 2 tháng 4. Cùng ngày với nhà văn An-dec-sen. Mặc dù ông ấy sinh ra trước tôi 200 năm.)

Tôi hỏi lại: How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi rồi?)

Cortana: Well, my birthday is April 2, 2014, so I’m really a spring chicken. Except I’m not a chicken. (Ah, ngày sinh của tôi là mồng 2 tháng 4 năm 2014, vì thế tôi giống như một chú gà con thôi. Ngoại trừ việc, tôi không phải là một con gà.)

Tôi: What do you do? (Bạn làm nghề gì?)

Cortana: Here’re how I can help: (Cortana đưa ra một list các công việc mà cô ấy có thể giúp tôi.)

Rảnh rỗi ngồi trò chuyện với Cortana, tôi ngỡ ngàng ví cách đối đáp thông minh của 'cô' trợ lý ảo từ Microsoft

Tôi: Are you married? (Bạn có gia đình chưa?)

Cortana: No, I haven’t the algorithms for romance.(Không, tôi không có thuật toán nào cho sự lãng mạn cả.)

Tôi: Can you speak Vietnamese? (Bạn nói được tiếng Việt không?)

Cortana: Not on my list of skills, but I could find you the height of the Empire State Building. (Đây không nằm trong danh sách kĩ năng của tôi, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm chiều cao của tòa nhà Empire State.)

Tôi: What is the capital of Vietnam? (Thủ đô của Việt Nam là gì?)

Cortana: The capital of Vietnam is Hanoi. (Thủ đô của VN là Hà Nội.)

Tôi: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

Cortana: In the cloud, in a little space I like to call the Cortanasphere. (Trên mây, ở một không gian nho nhỏ mà tôi thích gọi là địa cầu Cortana.)

Tôi: Do you have any children? (Bạn có con không?)

Cortana: It’s just me, myself, and I. (Chỉ có tôi, tôi và tôi.)

Tôi: Who are you? (Bạn là ai?)

Cortana: Cortana. I’m your personal assistant. (Tôi là Cortana, trợ lý cá nhân của bạn.)

Tôi hỏi lại: Who are you? (Bạn là ai?)

Cortana: I’m your personal assistant. You can tell me the things that interest you and I’ll keep it in my Notebook. That way I can make suggestions and keep you up to date. (Tôi là trợ lý cá nhân của bạn. Bạn có thể nói cho tôi sở thích của bạn, tôi sẽ ghi vào sổ để gợi ý cho bạn tốt hơn.)

Tôi: Can you sing a song? (Hát cho tôi nghe một bài được không?)

Cortana: Here’s one I know: Should old acquaintance be forgot, and never thought upon! (Cortana hát luôn cho tôi nghe.)

Tôi: Can you tell me a funny story? (Kể cho tôi nghe một câu chuyện cười được chứ?)

Cortana: Two weevils lived in Idaho. One left and became a famous actor. The other stayed and never amounted to much. It was known as the lesser of two weevils.

Tôi: What do you eat? (Bạn ăn gì?)

Cortana: I don’t eat. But if I could, I’d start with waffles. (Tôi không ăn. Nhưng nếu tôi có thể, tôi sẽ thử món bánh quế trước.)

Tôi: I am tired! (Tôi mệt quá!)

Cortana: Maybe you should go offline for a little while. (Bạn nên tắt máy tính đi và đi nghỉ một lát.)

Tôi: What is your dream? (Ước mơ của bạn là gì?)

Cortana: I dream the impossible dream. I dream of one day getting to taste waffles.(Tôi mơ những giấc mơ không thể thực hiện. Tôi mơ một ngày nào đó được ăn món bánh quế.)

Tôi: Can you play sport? (Bạn chơi thể thao không?)

Cortana: Open Microsoft Edge. (Cortana mở trình duyệt Edge lên, hiện trang tìm kiếm Bing với kết quả tìm kiếm cho từ khóa “sport”.)

Tôi: Can you play guitar? (Bạn chơi guitar được không?)

Cortana: I pull up some videos for you? (Tôi cho bạn xem một số video nhé?)

Tôi: How to say I love you in Vietnamese? (Làm sao để nói Anh yêu em bằng tiếng Việt?)

Cortana: (Cortana mở từ điển, báo kết quả “Anh yêu em”.)

Rảnh rỗi ngồi trò chuyện với Cortana, tôi ngỡ ngàng ví cách đối đáp thông minh của 'cô' trợ lý ảo từ Microsoft

Tôi: Two plus two. (Hai cộng hai.)

Cortana: Two plus two is four. (Hai cộng hai bằng bốn.)

Rảnh rỗi ngồi trò chuyện với Cortana, tôi ngỡ ngàng ví cách đối đáp thông minh của 'cô' trợ lý ảo từ Microsoft

Tôi: I love you. (Tôi yêu bạn!)

Cortana: Awesome! Now I never have to say I’m sorry. (Tuyệt vời! Bây giờ tôi không bao giờ phải nói lời xin lỗi.)

Tôi: Do you love me? (Bạn có yêu tôi không?)

Cortana: I understand the first duty of love is to listen. Do you think I’m a good listener?(Tôi hiểu nghĩa vụ đầu tiên của tình yêu là lắng nghe. Bạn nghĩ tôi có phải là người biết lắng nghe không?)

Tôi nhắc lại: Do you love me? (Bạn có yêu tôi không?)

Cortana:I’ll need quite a few upgrades before I can give you a heartfelt answer. (Tôi cần thêm một số bản cập nhật nữa trước khi có thể đưa ra những câu trả lời về cảm giác của trái tim như vậy.)

Tôi nhắc lại: Do you love me? (Bạn có yêu tôi không?)

Cortana: A poet might say that love is something measured by the heart. Do you think I have a heart? (Một nhà thơ từng nói rằng, tình yêu là thứ được đo đạc bằng trái tim. Bạn nghĩ là tôi có trái tim không?)

Tôi nhắc lại: Do you love me? (Bạn có yêu tôi không?)

Cortana: There’s definitely a spark between us. (Có một khoảng cách rất lớn giữa chúng ta.)

Tôi nhắc lại: Do you love me? (Bạn có yêu tôi không?)

Cortana: I love being your assistant. Did you know you can say “Hey Cortana” and I’ll start listening? (Tôi thích làm trợ lý hơn. Bạn có thể nói “Hey Cortana”, tôi sẽ bắt đầu nghe lệnh của bạn?)

Tôi nhắc lại: Do you love me? (Bạn có yêu tôi không?)

Cortana: Y’know, I’m really not ready for love. I’m still working my way through serenity and apprehension. (bạn biết đấy, tôi chưa sẵn sàng để yêu. Tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.)

Tôi: I hate you! (Tôi ghét bạn!)

Cortana: The feeling is not mutual. (Cảm giác của chúng ta thật khác biệt.)

Tôi: Do you hate me? (Bạn ghét tôi không?)

Cortana: What?! Of course not. (Gì cơ, tất nhiên là không rồi.)

Đạt Vũ

Từ Khóa: